KonjicVijesti

JAVNI OGLAS GRADSKOG VIJEĆA Izbor članova školskog odbora u JU Osnovna škola “Čelebići”

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača u JU  Osnovna škola” Čelebići

Opis pozicije

Školski odbor

1. obavlja izbor radnika škole,

2. odlučuje o prestanku prava nastavnika i stručnih saradnika na dalji odgojno-obrazivni rad,

3. donosi odluke o broju, organizovanju i ukidanju odjeljenja u osnovnoj školi,

4. donosi finansijski plan i usvaja godišnji budžet škole,

5. razmatra ostvarivanje godišnjeg programa rada i realizacije nastavnog plana i programa,

6. usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,

7. odlučuje o prigovoru roditelja, odnosno staratelja učenika,

8. odlučuje na prijedlog nastavničkog vijeća i direktora o prigovoru nastavnika i stručnih saradnika izjavljenim na njihovu ocjenu o radu,

9. razmatra odluke i preporuke nastavničkog vijeća o preduzetim mjerama,

10. odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je odlučeno o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa,

11. donosi opća akta škole,

12. rješava pitanja odnosa s osnivačem,

13. odgovara osnivaču za rezultate rada osnovne škole,

14. podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju osnovne škole,

15. obavlja i druge poslove utvrđene Pravilima osnovne škole.

Obavljanje dužnosti člana odbora je dobrovoljno i bez naknade na mandatni period od četiri (4) godine

Slični članci

Back to top button