BiznisDruštvoHercegovinaVijesti

Konkurs za posao u Domu zdravlja “Rama” u Prozoru: Fizioterapeut u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

(Napomena: Konkurs je preuzet sa stranice Službe za zapošljavanje HNK- OVDJE)

Na osnovu članka 20a. stavka 1. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16 i 89/18), članka 28. Statuta Doma zdravlja “Rama” i članka 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja “Rama”, ravnateljica Doma zdravlja “Rama” objavljuje sljedeći

O G L A S

za prijem u radni odnos

Fizioterapeut u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 izvršilac na određeno vrijeme od 12 mjeseci do povratka djelatnice s porodiljnog odsustva (do 31.01.2024. godine)

Opći uslovi:

Da ima navršenih 18 godina života

Da je državljanin Bosne i Hercegovine

Da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost

Posebni uvjeti:

Završen prvi ciklus VSS fizioterapeutskog smjera

Položen stručni ispit

Radno iskustvo u struci najmanje 12 mjeseci

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokumente:

Dokaz o stručnoj spremi

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Licencu za samostalan rad

Izvod iz matične knjige rođenih

Uvjerenje o državljanstvu

Uvjerenje o prebivalištu

Potvrde o radnom iskustvu

Kandidati su dužni prijavu na konkurs preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja „Rama“.

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Dom zdravlja „Rama“ zadržava pravo poništenja konkursa bez obrazloženja.

Dom zdravlja „Rama“ nije u oabvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti putem pošte – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:

Dom zdravlja „Rama“

Splitska bb

88 440 Prozor – Rama

(na koverti je potrebno navesti)

„PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM  ______ ,

NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog konkursa, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica („Narodne novine FBiH, broj: 33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzimati u obzir.       

Slični članci

Back to top button