Sudska prodaja poslovnog objekta sa parking prostorom bit će održana 22. marta 2023. godine u 12 sati u prostorijama Općinskog suda u Konjicu, a radi se o poslovnom prostoru koji se nalazi na području Konjica.

Na osnovu Zaključka o prvoj javnoj prodaji Općinskog suda u Konjicu br. 56 0 I 073622 22 I, Privredna Banka Sarajevo Sarajevo obavještava sva zainteresovana pravna i fizička lica da će dana 22. marta 2023. godine sa početkom u 12 sati biti održana javna prodaja sljedećih nekretnina:

  • Nekretnine upisane u z.k. ul. broj 1461 K.O. Konjic I, označene kao k.č. 1075/E-1, 1075/E-2, 1075/E-3 i 1075/E-4, u naravi stambeno poslovni objekat spratnosti Po+P+3,
  • Nekretnine upisane u z.k. ul. Broj 502 K.O.Konjic I, označene kao k.č.1059, u naravi pomoćna zgrada površine 16m2, i k.č.1056 u naravi pomoćna zgrada površine 17m2 te
  • Nekretnina upisana u z.k. ul. broj 395 K.O. Konjic I, označena kao k.č.1073, u naravi nekategorisani put površine 45m2.

Nekretnina u naravi predstavlja stambeno-poslovni objekat, izgrađen 2010. godine koji je redovno održavan sa omogućenim kolskim prilazom odvajanjem iz ulice Maršala Tita i iz sporedne Omladinske ulice.

Radi se o objektu ukupne površine 828m2 što u naravi predstavlja caffe-slastičarnu u prizemlju i na I spratu sa kuhinjskim prostorom u podrumu, te hotelskom prostoru na drugom i trećem spratu sa sobama. Hotelski dio ima odvojen direktan ulaz putem stepeništa koje se nalazi na parceli broj 1073. Garaže se nalaze na parceli broj 1059 i imaju površine od 16m2 i 17m2. Nalaze se u Omladinskoj ulici u sklopu garaža u nizu.

Uslovi za učešće:

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10.000,00 KM na račun Općinskog suda u Konjicu broj: 1020080000013987 najkasnije do dana održavanja javne licitacije i o tome pruže dokaz sudu prije otvaranja ročišta.

Javna licitacija održati će se u prostorijama Općinskog suda u Konjicu, soba broj 7, ulica: Trg državnosti broj 16, Konjic

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu se obratiti na broj telefona: 061/108-211 ili e – mail: restruktura@pbs.ba., piše Klix.ba

By nk 2

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *