Sarajevski Institu za razvoj mladih „Kult“ dodjelio je Zahvalnicu Udruženju „Volonteri i prijatelji konjičke regije“ (VIPK) za nesebičnu pomoć i podršku akciji „Daruj opremu za online nastavu“ na širem području općine Konjic i Jablanica.

Općina Konjic, Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu obavijestila je NVO „Volonteri i prijatelji konjičke regije“ (VIPK) da će pitanje košarkaškog igrališta, koje se pretvorilo u nelegalan parking od strane građana, a koje je bilo predmet više rasprava u proteklim godinama, konačno riješiti kroz Regulacioni plan Trešanica, koji je u pripremi za ovu godinu.


„Pripremljen je projektni zadatak za ovaj lokalitet, za koji treba biti odabran nosilac izrade u narednom periodu. U narednom periodu slijedi javna rasprava te pozvamo aktiviste ove nevladine organizacije da daju svoj doprinos o konačnom rješavanju ovog lokaliteta.“ suština je dokumenta kojeg potpisuje Esad Omerović, pomoćnik načelnika.

Iz VIPK-a, kratko su saopćili – da pozdravljaju otvorenu ruku saradnje iz općine Konjic i da sa optimizmom gledaju u dolazak nove administracije i načelnika Konjica. Obećali su aktivno sudjelovanje u javnoj raspravi, zahvalili građanima na podršci svih 14 godina djelovanja te poručili da hrabro nastavljaju zalaganje za malog čovjeka - bolji i ljepši Konjic.

Podsjećamo javnost, na prostoru MZ Trešanica, tačnije na samom kraju ulice Civilnih žrtava rata sa desne strane postoji košarkaški poligon za mlade koji je kao takav ucrtan i u gruntovnici općine Konjic. Na tom prostoru sve do rata generacije mladih Konjičana uživale su u sportskim aktivnostima i odgajali se u sportskom duhu. Poslije rata, taj prostor uzurpiran je od strane privatnih vozila vlasništvo nesavjesnih građana iz tog kvarta i šire.

Glas javnosti čuo se po prvi put tokom 2009. godine i to je učinila roditeljska građanska inicijativa prikupljajući potpise peticije da se taj prostor vrati djeci na raspolaganje. Tom prilikom prikupljeno je preko 300 potpisa podrške roditelja iz ulica Civilnih žrtava rata i IV Muslimanske brigade, koja je dostavljena nadležnim službama općine Konjic na dalje postupanje i rad.

Građani su se obraćali i lokalnoj policiji koja je iskazala verbalnu podršku, ali isto tako i istakla, da nisu u prilici regovati, jer ne postoji saobraćajni znak na tom prostoru kojim se zabranjuje zaustavljanje i parkiranje motornih vozila. Općinska Komisija za bezbjednost saobraćaj je izlazila na teren i prije deset godina kostatovala da taj prostor između ostalog treba vratiti djeci. Projektom „Zaštitimo sretno odrastanje“ NGG VIPK Konjic je 2013. godine uspjela osgurati grant sredstva od 5.000 KM za uređenje ovog prostora, koje općina Konjic nije htjela (?).

Očigledno je da se klima međuljudskih odnosa mijenja u našem gradu na bolje, da su svi građani u iščekivanju dolaska novih mladih i razumnih političara i to je ono što sigurno garantuje bolju budućnost Konjica za sve.

VEZANA VIJEST: https://www.dnevni-list.ba/intervju-adis-muhibic-zalosno-je-godinama-gledati-oteti-djecji-prostor-za-igru/

Novikonjic.ba

Danas je u zgradi općine Konjic održan radno-konsultativni sastanak predsjednika Savjeta MZ Centar, Behira Balića i pomoćnika načelnika za zajedničke i stručne poslove, Nedžada Ramića.


Na nedavno održanim izborima građani su birali svoje nove predstavnike u savjete mjesnih zajednica na području općine Konjic. Izbori su održani u mjesnoj zajednici Centar, Trešanica, Novo Naselje, Bradina, Podorašac, Zukići, Džepi, Lisičići, Grabovci, Neretvica, Jasenik, Čelebići, Stari Grad, Bijela, Spiljani, Glavatičevo i Bjelimići. Odluku o verifikaciji izbora za članove podružnica i savjeta mjesnih zajednica na području općine Konjic donijelo je OV Konjic na 21. sjednici održanoj 27. 2. 2020. godine.

Za čitatelje portala Novikonjic.ba od novoizabranog predsjednika Balića, člana NVO „Volonteri i prijatelji konjičke regije“ i široj javnosti poznatog dobitnikA Priznanja za istaknuti građanski aktivizam i razvoj demokratije u lokalnoj zajednici, zatražili smo informaciju više sa ovog sastanka.

NK: Gospodine Baliću, čestitamo na izboru za novog predsjednika MZ Centar. Kažite nam, koliko predstavnika savjet broji i ko su članovi Vašeg tima?

BALIĆ: Hvala na čestitkama. Mi smo, 2. aprila održali konstituirajuću sjednicu Savjeta MZ Centar na kojoj smo izabrali rukovodstvo. U našem timu nalaze se sposobni i obrazovani mladi ljudi, koji žele da budu na usluzi i promjene na bolje ukupni ambijent saradnje u ovom dijelu grada zajedno sa građanima. Savjet MZ Centar ima 6 članova i čine ga predsjednici Odbora podružnica i drugi predstavnici podružnice Centar i podružnice Pleha. Tu su: Semir Hajduk – predsjednik Podružnice Centar, Zijad Halilović- predsjednik Podružnice Pleha, Ajla Cokoja - Greda - članica Podružnice Pleha, Muamer Čukle - predsjednik Podružnice Musala i Arnel Veljković - predsjednik Podružnice Gornje Polje. Moj zamjenik je Zijad Halilović.

NK: Šta je bio povod sastanka sa pomoćnikom načelnika za zajedničke i stručne poslove općine Konjic?

BALIĆ: Ovo je jedan od prvih sastanak u nizu i bio je vrlo produktivan. Sada je novi momenat u radu mjesnih zajednica na području općine Konjic. Imena svih predstavnika mjesnih zajednica transparentno je objavljen na zvaničnoj web stranici općine Konjic, što je bio jedan od naših prvih zahtjeva.

Gospodin Ramić, čiji su resor i mjesne zajednice upoznao me je sa procedurama rada, o realizaciji projekata koji su u toku na području MZ Centar, kao i novim inicijativama vezanim za javnu rasvjetu i asfaltiranje ulice od Srednje škole do naselja Puhale.

Uvažio je prijedlog našeg savjeta te će se uskoro, kada se ukine zabrana okupljanja više od deset ljudi zbog koronavirusa, održati širi sastanak na koji će biti pozvani svi novoizabrani predsjednici MZ na području općine Konjic. Razgovarat ćemo o problemima na koje građani ukazuju godinama, a prije toga očekujemo da se uradi i zapisnički konstatuje stanje u mjesnoj zajednici. MZ će uzeti ovaj put daleko veći angažman u javnoj raspravi i odrediti prioritete rada za budžet općine Konjic u narednoj godini.

NK: Proteklih godina prisustvovali ste gotovo svim javnim raspravama oko usvajanja budžeta općine Konjic. Činjenica je da malo ili nikako građani učestvuju na javnim raspravama. Kako gledate na tu vrstu komunikacije vlasti i građana?

BALIĆ: Godinama građani i udruženja samoincijativno iznose probleme, pišu zahtjeve koji nisu realizovani, a tiču se života građana. MZ nema uređene parkove i igrališta za djecu, nema kluba za penzionere u okviru MZ. Općina nije slušala zahtjeve građana pojedinaca ili rijetko tako da su građani odustajali od javnih rasprava, jer nisu poštovani, cijenjeni, informisani. Do sada je bila navika, da  pojedinac ili uža grupica općinara  donosi odluku što i kako se graditi u okviru MZ.

Deset godina ukazujem na probleme funkcionisanja mjesnih zajednica u Konjicu kroz razne dopise, žalbe. Problemi su i saobraćajnice, pješačke staze, javna rasvjeta, vodovodna i kanalizaciona mreža, postavljanje oglasnih tabli i dr. Tu je i pitanje izdavanja koncesije na "Partizanovo" čime je blokiran pristup svim građanima koji su desetljećima unazad koristili. Naš prijedlog ide u pravcu da se „Partizanovo“ otvori za djecu i mlade Konjica. Uradit ćemo i socijalnu kartu MZ tako da sistemski riješimo pitanje raznih socijalnih davanja. Problemi i potrebe građana MZ Centar planiramo rješavati zajednički sa građanima na način da održimo sastanke u podružnicama MZ, saslušamo probleme građana i na savjetu sačinimo listu zahtjeva građana, a nakon toga i listu prioriteta rada Savjeta za 2020. godinu.

NK: Upoznati smo da ste danas imali i sastanak u Crvenom križu općine Konjic?

BALIĆ: Da, odazvao sam se pozivu sekretara, Šahe Kurtović i preuzeo prehrambene pakete koje ćemo podjeliti sugrađanima preko 65 godina koji su u teškoj materijalnoj situaciji te određeni broj socijalno ugroženih porodica. Paket sadrži osnovne prehrambene artikle, sredstva za čišćenje i dezinfekciju, promotivni letak koji sadrži osnovne informacije i zaštiti i postupanju u slučaju zaraze virusom COVID-19. Koristim priliku da se od srca u ime mještana MZ Centar zahvalim CK Konjic, Start fondaciji i donatoru CRS.

NK: Gospodine Baliću, hvala za izdvojeno vrijeme i želimo Vama i ostalim članovima Savjeta MZ Centar puno zdravlja i uspjeha kroz rad sa svojim sugrađanima.

BALIĆ: Hvala Vam na lijepim željama i pohvala što pratite rad i naše Mjesne zajednice Centar. U narednom periodu slijedi još puno lijepih vijesti i sadržaja za djecu i mlade u našem gradu.

Želeći građane i MZ vratiti u centar politike, portal će u narednom periodu predstaviti sve MZ i pratiti njihov rad. Pozivamo i građane da nam se javljaju u vezi sa problematikom rada MZ.

Novikonjic.ba

Vrijedna grupa konjičkih aktivista Udruženja „Volonteri i prijatelji konjičke regije“ (VIPK) jučer je organizovala cjelodnevnu uspješnu radnu akciju pomoći starici Rosi Vidojević sa Zagorica.


Rosa danas ima svoj isfrezan i ograđen vrt, spremno povrće za sadnju i uređeno dvorište. Tim povodom, razgovaramo za naše čitatelje sa koordinatorom akcije „Rosa“, Mustafom Kurtićem, koji je i predsjednik Skupštine VIPK-a.

NK: Gospodine Kurtiću, kako je krenula ova akcija?

KURTIĆ: Kao i sve dobre stvari u životu, akcija je krenula iskrenim nijetom dobrih ljudi. U ovom slučaju, ponovo se Konjicu i našim volonterima javila ekipa humanista iz Danske. U koordinaciji BH Radio Odense i HO „Most-Bro“ prikupljena su određena novčana sredstva, a velike zasluge za to sigurno ima i inicijator akcije, gospodin, Mensur Graca i njegovi prijatelji. On je odgledao prilog o našoj sugrađanki Rosi Vidojević emitovan nedavno na FTV i nešto ga je ponukalo, da se uključi i pomogne na bilo koji način.

NK: Kako ste saznali za potajnu želju Rose Vidojević?

KURTIĆ: Primjetili smo da je nekoliko humanitaraca iz našeg grada i šire pomagalo Rosi u donaciji hrane i drugih životnih potrepština, što je jako pohvalno. Nakon konsultacija u udruženju odlučili smo otići na lice mjesta i uvjeriti se šta je to najpotrebnije i najhitnije za njene potrebe. Moj prijatelj i saradnik iz VIPK-a gospodin, Adis Muhibić bio je sa mnom u Zagoricama i tokom razgovora starica se povjerila, kako bi voljela imati uređenu i ograđenu baštu da zasije krompir, povrće i dr., a da nju uopće ne interesuje da ima novi TV i slično. Pored toga, provjerili smo i njeno stanje duga za električnu energiju koje će biti izmireno i u pretplati. Tako smo i prenijeli donatorima koji su odlučili da se njena želja u potpunosti ispuni.

NK: Jučer su novinari portala bili na licu mjesta i prenijeli nekoliko snimaka akcije koji su naišli na veliko odobravanje i pohvalu čitatelja, posebno Konjičana. Kažite nam, šta je konkretno urađeno i postignuto u Zagoricama?

KURTIĆ: Hvala Vam na posjeti i interesu koji ste pokazali prema ovoj akciji. Mi smo prije svega, transportovali u jutarnjim satima materijal i ljudstvo te izašli po dogovoru na Rosinu njivu. Ona nam se pridružila i tačno pojasnila gdje želi da ima vrt dimenzija 8 x 8. Nakon obilježavanja ivica, startala je freza te je u nekoliko navrata taj dio zemlje uredno isfrezan i pripremljena zemlja za jažvanje i sadnju. Jedan dio ekipe je pripremao kolce za ogradu i mrežu, dok su djevojke zajedno sa Rosom očistile njeno dvorište od smeća i plastičnih flaša. Tom prilikom, desetak vreća otpada je prikupljeno i nakon završetka radova odvezeno na smetljište u gradskoj zoni.

Iznijeli smo i veliko plastično bure za vodu Rosi, kao i nekoliko metara dug šlauf za vodu koja se dovodi iz obližnje čatrnje.

NK: Tokom dana imali ste i dva prijatna iznenađenja?

KURTIĆ: Upravo tako. Momci iz Vatrogasne brigade su se pojavili na njivi i donijeli nam osvježenje i slatkiše, a kontaktirali su nas iz Saveza poljoprivrednih udruženja općine Konjic sa željom da doniraju krompir, luk, grah i dr. za sadnju Rosi. Svi oni su pratili akciju na Vašem portalu i odlučili da pomognu i ujedno se zahvale na taj način za naš rad. Ja zahvaljujem svima njima, jer to je prava konjička raja.

NK: Ko je još u ekipi s Vama bio u Zagoricama?

KURTIĆ: Bilo nas je ukupno osam. Za frezanje njive odmah se javio moj prijatelj i kolega iz PD Igman, gospodin Džafer Karić, a transport opreme sa kamionom izvršio je gospodin, Ćazim Ćibo iz Udruženja antifašista Konjica. Pomogli su nam puno i sve su to uradili gratis za Rosu. Pored njih dvojice ostala ekipa u sastavu: Semira Jablić, Muamera Tabak, Endi Omeragić, Faruk Gagula i Adis Muhibić su naši volonteri iz udruženja i dokazani humanisti. Svima njima hvala na predanom radu i zalaganju, jer ovo je bio i izazovan fizički zadatak koji smo uspješno priveli kraju.

NK: Gospodine Kurtiću, hvala Vam na izdvojenom vremenu za naše čitatelje i želimo još puno uspješnih priča iz Vašeg udruženja.

KURTIĆ: Hvala Vama na prilici da govorim o akciji „Rosa“. I mi Vama želimo puno uspjeha u radu, a koristim priliku da svim čitateljima islamske vjeroispovijesti zaželim sretan i berićetan nastupajući ramazan. Ramazan šerif mubarek olsun, uz iskrene želje da predstojeće mubarek dane provedete u dobrom zdravlju, duševnom miru i blagostanju.

 

RAZGOVARALA: S.M.M. / Novikonjic.ba

Volonterke NVO VIPK Konjic, Semira Jablić, Muamera Tabak i Adisa Trešnjo pored aktivnog učešća u akciji “Život stati ne smije”, ovih dana posjetile su i desetak ugroženih porodica kojima su podjelile brašno i prehrambene pakete.


Pomoć su uručile u Čelebiće, Donje Selo, Radavu, Koloniju, Zukiće i Vrdolje.

“Našem udruženju obratilo se nekoliko donatorki koje su željele da mi uručimo pomoć najpotrebnijima. Na sjednici Upravnog odbora razmatrali smo prijedloge članstva te odredili prioritetne porodice kojima smo i uručili neophodnu pomoć. Ovo je naša druga direktna akcija po želji donatora. Trebamo pomagati jedni drugima. U ovom trenutku empatija i solidarnost su jako važne. Mnogim porodicama ugrožena je egizistencija, a posljedice ćemo tek osjećati. I u narednom periodu nastavljamo pomagati našim sugrađanima.” - kazala je Semira Jablić, zamjenica predsjednika VIPK-a.

Kako saznaje portal Novikonjic.ba pomoć ugroženim porodicama uputile su aktivistice Udruženja žena “Đerđef” Bugojno, kao i plemenite Konjičanke, A. Mašić, S. Pajić, N. Mustafić,  A. Periz i A. Trešnjo.

Novikonjic.ba

Nevladine organizacije s područja općine Konjic shvatile su ozbiljnost novonastale izvanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa i sve svoje kapacitete stavili na raspolaganje Kriznom stožeru Civilne zaštite, a samim tim i građanima svoga grada.


Na sastanku održanom 18. ožujka pokrenuta je humanitarna akcija „Život stati ne smije“, koja je okupila preko 50 volontera te su formirani i mobilni timovi sa vozilima, a sve u cilju da organizirano i epidemiološki sigurno pomognu sugrađanima treće životne dobi u ovim teškim trenucima. Koordinatori ovih aktivnosti su: Edis Macić i Selma Hadžihusejnović, a nositelji aktivnosti su volonteri “Vijeća mladih općine Konjic”, Udruženja “Volonteri i prijatelji konjičke regije”, “Mreže mladih” IZ Konjic, Asocijacije mladih SDA, Odreda izviđača “Neretva”, Atletskog kluba “Pace”, Crveni križ, kao i profesionalno osoblje za pružanje prve pomoći.

Agilni konjički volonteri svojim sugrađanima rado pomažu u izvršavanju tekućih obaveza van stana ili kuće, kao što je kupovina lijekova, nužnih životnih potrepština i slično. Njihova pomoć fokusirana je prevashodno na osobe treće životne dobi koja su sama i trenutno nemaju nikoga da im pomogne te im je ovaj vid pomoći itekako dobrodošao. Pozivaju građane da poštuju mjere, da budu samo disciplinirani, da budu u samoizolaciji, da poštuju higijenska pravila i da se ne kreću te da poštuju socijalnu distancu.

„Naši liječnici, medicinsko osoblje, policija, komunalni radnici, volonteri, kao i mnogi drugi pružaju nesebičnu podršku i pomoć u borbi protiv koronavirusa. Sve naše aktivnosti provodimo sigurno i u skladu sa uputama HES-a. Hvala svima, jer zajedno smo velika podrška građanima i Kriznom stožeru Civilne zaštite općine Konjic“, kratko je za Dnevni list izjavio Adis Muhibić, volonter iz Konjica.

Ulice Konjica su prazne, što govori o disciplini Konjičana, kao i praćenju uputa nadležnih tijela. Terenski rad volontera odvija se u vremenu od 10 do 16 sati, a za sve građane s područja općine Konjic kojima je potrebna pomoć otvoreni su 24 sata i kontakt telefoni: Operativni stožer Civilne zaštite: 121; Adisa Salčin: 062-781-350 i Selma Hadžihusejnović: 061-271-915.

https://www.dnevni-list.ba/zivot-stati-ne-smije-volonteri-pomazu-osobama-trece-zivotne-dobi/

Fotografija Adisa Muhibica.

Novikonjic.ba

Ulice Konjica su prazne, što govori o disciplini Konjičana i Konjičanki kao i praćenju uputa nadležnih organa.


Svjesni su odgovornosti, a sve NVO udružile su se da pruže pomoć vlastima i starijim sugrađanima. Naredbu o zabrani kretanja poslušali su stariji od 65 i mlađi od 18 pa ih na ulicama ne srećemo.

“Već šesti dan traje akcija “Život ne smije stati”, stalno smo na terenu i dobro smo se timski organizovali sa 50 volontera. Do danas smo imali desetak poziva za dostavljanje hrane i potrepština starijim i rizičnim grupama sugrađana na širem području našeg grada i sve su uspješno završene. Vrlo smo odgovorni, pridržavamo se svih mjera zaštite po preporuci HES-a. Do sada smo bili u Trešanici, Koloniji, Vardi, Gornjem Polju itd. Naš rad podrške obezbjeđuje anonimnost svima onima koji nas trebaju u ovom momentu. Posebno nas dodatno motiviše zahvalnost i osjećaj sigurnosti naših sugrađana kojima pomažemo. Volonteri svih organizacija zahvaljuju se Crvenom križu na prvim donacijama zaštitnih maski i početnoj opremi na intervencijama, kao i Udruženju “Žena za ženu” i Udruženju “Nera”. – izjavila je za portal Novikonjic.ba, Selma Hadžihusejnović, koordinatorica nevladinog sektora.

Nove informacije i upute Štaba CZ stalno su dostupne građanima, kao i nužni brojevi telefona. Udruženje “Žena za ženu” danonoćno šiju maske, uz pomoć svih sugrađana koji doniraju šivaće mašine, platno, lastiku, a lokalni radio posvećuje posebne emisije o koronavirusu.

Tek par ljudi može se zateći u trgovinama u nabavci namirnica, koji obavljaju kupovinu odmah ujutro, da izbjegnu veće gužve i da ne dolaze u kontakt sa drugim ljudima. Za vrijeme kupovine koriste se i nose maska i rukavice, jer je vrlo važno zaštititi se.  

“Poznato je, da se virus može prenijeti i preko predmeta, ako ga je dirao neko od zaraženih, pa zato koristim rukavice kad god sam u trgovini'', kaže nam Dervo iz Kolonije.

Na društvenim mrežama primjetna je podrška građana privrednom društvu “Igman” koji je izgradio i stvorio ovakav Konjic, koji je po mnogo čemu uzor drugim gradovima. Konjičani zbog toga poručuju da nikome nije potrebna naknadna pamet, odbacuju sve neopravdane kritike i na djelu dokazuju svoje jedinstvo.

Poruke koje grad i građani dobijaju iz cijeloga svijeta su dirljive, Svetlana iz Kanade piše "podrška mojim dragim Konjičanima, držite se, pozdravite mi moj grad. Recite mu da ga i dalje volim, da ću dolaziti često, duša mi je u njemu ostala. " Slično piše i Goran iz Konjica koji poručuje da šaljemo "Mir i ljubav sa grada na Neretvi.”

Podsjećamo, za sve građane s područja općine Konjic kojima je potrebna pomoć otvoreni su 24:00 sata kontakt telefoni:

1.) OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE: 121

2.) ADISA SALČIN: 062-781-350

3.) SELMA HADŽIHUSEJNOVIĆ: 061-271-915

Posebno napominjemo, da se terenski rad volontera odvija u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

VEZANA VIJEST: https://www.novikonjic.ba/index.php/bih/item/7973-konjic-nvo-sektor-pomaze-u-borbi-protiv-koronavirusa

Novikonjic.ba

Već danima svojim nesebičnim radom ljekari, medicinsko osoblje, policija, volonteri, kao i mnogi drugi pružaju podršku i pomoć u borbi protiv koronavirusa i tako vraćaju nadu i vjeru u bolje sutra hiljadama konjičkih građana.


Konjičke nevladine organizacije 18. marta pokrenule su humanitarnu akciju “Život ne smije stati” u cilju pružanja pomoći sugrađanima treće životne dobi, a Štab civilne zaštite općine Konjic imenovao je danas i koordinatore nevladinog sektora: Edisa Macića i Selmu Hadžihusejnović.

 “Mi smo imali zvanični sastanak jutros u općini, kao i prvi izlazak na teren. Mobilni tim je posjetio jednu stariju sugrađanku u naselju Trešanica te na njenu molbu izvršio nabavku neophodnih potrepština za ishranu. Aktivnosti su provedene sigurno. Koristim priliku, da pozovem i ostale predstavnike NVO organizacija i udruženja, da se stave na raspolaganje sa svojim volonterima, a sve u cilju pomoći starijim i iznemoglim osobama sa područja naše općine. Sve aktivnosti radimo i koordiniramo sa Štabom civilne zaštite, a lokalna vlast osigurala je zalihe za volontere, uključujući maske, medicinske rukavice i dezinficijense.” – kazao je Edis Macić, koordinator volonterskih aktivnosti nevladinog sektora.

Napominjemo, nosioci aktivnosti su volonteri “Vijeća mladih općine Konjic”, Udruženja “Volonteri i prijatelji konjičke regije”, “Mreže mladih” IZ Konjic, Asocijacija mladih SDA, a danas su se ovom timu pridružili i članovi Odreda izviđača “Neretva”, Atletskog kluba “Pace”, Crveni križ, kao i profesionalno osoblje za pružanje prve pomoći.

Za sve građane s područja općine Konjic kojima je potrebna pomoć otvoreni su 24:00 sata kontakt telefoni:

1.) OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE: 121

2.) ADISA SALČIN: 062-781-350

3.) SELMA HADŽIHUSEJNOVIĆ: 061-271-915

Novikonjic.ba

Vijeća ministara Bosne i Hercegovine jučer je proglasilo vanredno stanje u BiH, odnosno stanja prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa.

Na nedavno održanoj 22. redovnoj sjednici Upravnog odbora Udruženja "Volonteri i prijatelji konjičke regije" primljeni su i novi članovi: Mersida Šoljić, Faruk Gagula i Đenan Ramić te su usvojeni Izvještaji o realizaciji projekata: “Noć konjičkih volontera 2019.” i “6. Karneval dječijih osmijeha 2019.”, kao i Izvještaj o radu portala Novikonjic.ba za 2019. godinu.


Upravni odbor dao je smjernice rukovodstvu za pripremu Izvještajno-izborne skupštine početkom marta 2020. godine.


Novikonjic.ba

Stranica 1 od 23