BiznisHercegovinaPolitikaPrivredaVijesti

ZASTUPNICA SUADA HALILOVIĆ (NIP) TRAŽI PRAĆENJE KRETANJA CIJENA PROIZVODA

Suada Halilović, zastupnica Naroda i Pravde u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH uputila inicijativu  prema Vladi Federacije BiH ( Federalno ministarstvo trgovine ) da se uspostavi platforma za praćenje kretanja cijena proizvoda na koje je ograničena visina marži u trgovinama a sve prema nedavno donešenoj odluci Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Suada Halilović navodi, da je tada obrazloženo, da je Odluka donesena u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, a s ciljem zaštite životnog standarda građana.

Prema Odluci, mjere neposredne kontrole cijena odnose se na proizvode u nadležnosti FBiH, kantona, grada i općine, propisane odredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društva i druga pravna i fizička lica koja proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i na malo.

U svome obrazloženju zastupnica Halilović navodi da je i sam ministar Hasičević pojasnio kako ne znači da “neće doći do poskupljenja, nego znači da se kontroliše povećanje cijena, nema više divljanja cijena, prijedlog je da Ministarstvo trgovine Federacije BiH uspostavi platformu, gdje će veći trgovački lanci biti u obavezi da jednom sedmično za gradove u kojima imaju poslovnice na području Federacije BiH, objave cijene navedenih 15 proizvoda koji su obuhvaćeni neposrednom kontrolom, kako bi se mogla na sedmičnoj osnovi pratiti kretanja tih cijena.

Suada Halilović navodi da uspostavljanjem ove platforme bi dovelo do:

Povećanje transparentnosti – Uspostavljanje platforme za praćenje cijena će omogućiti građanima da budu bolje informisani o cijenama osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda pod kontrolom marži;

Pomoć u sprječavanju nepoštenih praksi – Platforma će pomoći u otkrivanju nepoštenih trgovačkih praksi. Građani će moći primijetiti naglašene promjene cijena i izvještavati nadležne inspekcijske organe o sumnjivim aktivnostima trgovina;

Jačanje povjerenja građana u vlasti – Ova inicijativa pokazuje da Vlada Federacije BiH brine o interesima građana i sprema se poduzeti korake kako bi zaštitila njihove ekonomske interese. To će povećati povjerenje građana u vlasti;

Praćenje učinkovitosti politika – Praćenje kretanja cijena pomoći će Vladi da procijeni učinkovitost politika kontrole cijena i da brže reaguje na eventualne probleme;

Osiguranje dosljedne primjene mjera – Platforma će osigurati dosljednu primjenu mjera kontrole cijena jer će trgovine biti podložne redovitom i javnom nadzoru;

Podrška lokalnim potrošačima – Građani će znati gdje mogu najpovoljnije kupiti određene proizvode, što će im pomoći da uštede novac i podrže lokalne trgovine.

PR

Slični članci

Back to top button