Zavod zdravstvenog osiguranje (ZZO) Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) već sedamnaestu godinu zaredom omogućava svojim osiguranicima da, umjesto plaćanja participacije za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu, mogu uplatiti godišnju premije osiguranja čija je cijena 20 KM po osobi.

Iz ZZO HNK napominju da je posljednji dan redovne distribucije premije osiguranja za 2023. je 28.2.2023. godine (utorak), što znači da je preostalo nešto više od mjesec dana za sve one osiguranike koji žele a još nisu stigli pribaviti godišnju premiju osiguranja, saopćeno je iz ZZO HNK.

Veliki broj osiguranika već je pribavio ovogodišnju premiju osiguranja jer premija osiguranja za 2023. godinu vrijedi od 1.1. do 31.12.2023. godine (jednu kalendarsku godinu), a kupovinom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite.

Osiguranici koji ne pribave premiju osiguranja do 28.02.2023. plaćaju participaciju za pružene usluge zdravstvene zaštite u ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Kupovine premije osiguranja oslobođena su djeca do navršenih 18 godina života i dobrovoljni davaoci krvi koji su, tokom života, krv dali deset i više puta pod uslovom da su u 2022. godini imali najmanje jedno davanje. Dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali pedeset (50) i više puta trajno su oslobođeni ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite.

Uplata premije osiguranja za 2023. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Uplaćene premije potrebno je evidentirati u informacijski sistem Zavoda, a osiguranici to mogu učiniti u jednom od devet područnih ureda Zavoda odnosno na punktovima za distribuciju premije osiguranja u poštama u Mostaru, Čitluku i Neumu.

Također, zahtjev za evidentiranje premije osiguranja osiguranici mogu poslati putem web stranice Zavoda ( www.zzo.ba) na kojoj se nalazi jednostavna forma za podnošenje elektronskog zahtjeva u kojoj je potrebno navesti ime, prezime i JMB osoba za koje je izvršena uplata i priložiti uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati.

Uplaćene premije za koje je zahtjev za evidentiranje poslat putem web stranice Zavoda biti će evidentirane u informacijski sistem Zavoda najkasnije u roku od jednog radnog dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na lični mail, navodi se u saopćenju.

(Mostarski.ba)

By nk 2

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *