BiHPolitikaVijesti

Da li je nevažeći listić ipak važeći?


Prema članu 5.17 Izbornog zakona BiH listić je nevažeći ako nije ispunjen, ili je ispunjen tako da nije moguće sa sigurnošću utvrditi kojoj je političkoj stranci, koaliciji, nezavisnom kandidatu ili listi nezavisnih kandidata birač dao svoj glas.

Ako su dopisana imena kandidata ili ako je označeno više od jedne političke stranke, koalicije, ili nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata.
Ako se na osnovu oznaka koje je birač dopisao može utvrditi njegov identitet, ili ako birač označi glasački listić na način drugačiji od onog koji je utvrđen u članu 5.14 ovog Zakona.
Screenshot
Ništa od navedenog ne nalazi se na listiću, stoga kako tvrde naši izvori, nevažeći listić koji je donio prevagu SNSD-u bi moago biti ipak ipak važeći, a to znači da SNSD nije dobio četvrtog delegata,odnosno da bi o delegatu mogao odlučiti ždrijeb.
Također, prema Uputstvu o postupku prvovođenja posrednih izbora u BiH, jasno je navedno da samo Centralna izborna komisija BiH može objaviti i utvrditi rezultate izbora. Odnosno ima zadatak da utvrdi da li je cjelokupan postupak glasanja proveden u skladu sa Izbornim zakonom.
Podsjetimo na listiću na kome se glasa, umjesto znaka X kraj liste PDP-a, upisano je X preko imena partije.
Ako se utvrdi da je listić ipak bio ispravan, onda će uslijediti žrijebanje između SNSD i PDP za to mjesto,piše N1.

Slični članci

Back to top button