BiH

Bosna i Hercegovina je druga u svijetu prema broju stanovnika koji žive u dijaspori

Magazin Forbes objavio je listu zemalja koje imaju najveći broj svojih stanovnika koji žive u dijaspori, a na toj listi koja objedinjuje 151 državu – Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom.

Lista zemalja s najvećim udjelom starosjedilačkog stanovništva koje živi u dijaspori, krije priče o ratu i raseljenju, ali i o ekonomskoj stagnaciji i nedostatku perspektive. Sve je to dovelo do iseljavanja.

Pored toga, postoji još niz razloga zašto bi neko morao napustiti mjesto u kojem je rođen, male zemlje su najčešće pogođene ovim fenomenom jer su u nepovoljnom položaju.

Malim zemljama se, pored svoje veličine i (ne)razvijenosti kao još jedan faktor koji utječe na iseljavanje, dodaje i udaljenost. Takve su, na primjer, Gvineja ili Karibi.

Forbesova lista zemalja sa najvećim procentom dijaspore, sa raspoloživim podacima iz 2020. god
Forbesova lista zemalja sa najvećim procentom dijaspore, sa raspoloživim podacima iz 2020. god
Druga grupa koja se najčešće javlja među zemljama sa najvećom dijasporom su one u istočnoj Evropi i na Balkanu.

Nakon sloma komunizma početkom 1990-ih, mnogi ljudi su otišli u potrazi za boljom ekonomskom šansom, na primjer u Zapadnu Evropu.

Bosna i Hercegovina, kako piše Forbes – koja je proglasila nezavisnost 1991. godine tokom pada komunističke Jugoslavije i nakon toga doživjela krvavi etnički rat – 2020. godine je imala 34 posto svog stanovništva koje je živjelo u inostranstvu.

Albanija je sljedeća zemlja u regionu koja ima veliki broj dijaspore u inostranstvu. Po okončanju više od četrdeset godina komunizma i međunarodne izolacije, potom lošeg upravljanja finansijama doveli su do toga da danas skoro trećina stanovništva živi u inostranstvu.

Zemlje koje su trenutno ili su nedavno bile upletene u rat i sukobe također se značajno pojavljuju na Forbesovoj listi zemalja čiji su građani rasprostranjeni širom inostranstva.

Sirija, nacija od oko 28 miliona domorodaca, sada ima osam miliona njih – ili oko 30 posto koji žive u inostranstvu.

Najveća dijaspora vođena sukobima, međutim, vidi se na nesuverenoj teritoriji, jer više od 45 posto onih koji su rođeni u Palestini trenutno boravi u inostranstvu, prema podacima UN-a.

Klix/Novikonjic

Slični članci

Back to top button