BiHDruštvoPolitikaVijesti

Ko je Dodiku ustupio CIPS-ov dokument s imenima Srebreničana, šta kažu iz IDDEEA-e?

Šta sve predsjednik entiteta Republika srpska Milorad Dodik nije učinio kako bi negirao genocid u Srebrenici i uprkos dugogodišnjem trudu, Rezolucija je usvojena prošle sedmice na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN). Usvojena je sa 84 glasa za.

No prošla sedmica ostat će upamćena i po, najblaže rečeno, jadnom Dodikovom pokušaju da umanji broj žrtava genocida tako što je u javnost izašao sa CIPS-ovim dokumentom o 87 osoba koje se, kako je izjavio, “nalaze se na evidenciji CIPS-a, a ima ih i na nadgrobnim spomenicima”.

Jasno da 87 naspram 8372…, ništa ne mijenja, no monstruoznost i omaložavanje žrtava jednom moraju biti kažnjeni.

Postavlja se i pitanje kako je Dodik došao do CIPS-ovog dokumenta ako član 11 Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH o povjerljivosti i zaštiti podataka kaže da “svi podaci i evidencije iz djelokruga Agencije su službena tajna, osim ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano. Svi zaposleni u Agenciji dužni su da čuvaju sve podatke i evidencije do kojih dođu tokom rada u Agenciji kao službenu tajnu”.

Pitali smo Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) da li su ustupili podatke Dodiku.

– Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine – IDDEEA je isključivo nadležna za tehničko održavanje i elektronsko arhiviranje podataka i informacija koje se vode u evidencijama JMB, ličnih karata, prebivališta i boravišta, putnih isprava, vozačkih dozvola i drugih evidencija određenih zakonom, kao javnog dobra na nivou Bosne i Hercegovine.

Agencija nije vlasnik podataka pohranjenih u evidencijama definisanim zakonom, nego je to izvorni organ. IDDEEA nema nadležnost da utvrđuje činjenice ili na bilo koji način evidentira bilo koji podatak koji je sadržan u evidencijama. Za tačnost podataka pohranjenih u evidencije odgovorni su izvorni organi tj. organi koji podatke i unose/evidentiraju.

Nemamo saznanja na koji način su utvrđene činjenice i podaci u navedenom dokumentu. IDDEEA po navedenom pitanju nije imala niti jedno postupanje u vezi s evidentiranjem, kontrolom, analizom ili prijenosom podataka. Imajući u vidu da se radi o području Općine Srebrenica, mjesno i stvarno nadležan organ za provođenje upravnih postupaka i evidentiranje svih podataka sadržanim u evidencijama je MUP RS-a – odgovorili su.

Faktor.ba

Slični članci

Back to top button