Crna hronikaHercegovinaVijesti

Vlada HNK: Odobreni prvi zahtjevi za subvencije za porez na promet nekretnina i rente

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) je na sjednici održanoj danas usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Budžeta HNK-a za 2024. godinu s pozicije Ureda predsjednice Vlade HNK-a ”Subvencije mladima za porez na promet nekretnina i renta” u iznosu od 12.500,00 KM za prva dva podnositelja zahtjeva.

Ured predsjednice Vlade objavio je Javni poziv za ostvarivanje prava na refundiranje plaćenog poreza na promet nekretnina ili naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (rente) i naknade troškova uređenja građevinskog zemljišta kod kupovine / građenja prve stambene nekretnine za mlade porodice na prostoru HNK-a iz sredstava Budžeta HNK-a za 2024. godinu.

Poziv ostaje otvoren do utroška sredstava odobrenih za tu namjenu u Budžetu HNK-a za tekuću godinu, a najkasnije do 31. decembra.

Novčana sredstva za refundaciju plaćenog poreza ili rente odobravat će se po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva, a do rashoda sredstava planiranih Budžetom. Podsjećamo da su Javni poziv, Odluka i prijavni obrazac dostupni na službenoj web stranici Vlade, te na Protokolu Ureda predsjednice (Stjepana Radića 3 u Mostaru).

Vlada je danas usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK-a za period od 1. januara do 31. marta tekuće godine. Iz Izvještaja je vidljivo da je ostvarenje budžetskih prihoda za prva tri mjeseca 90 odsto u odnosu na planirani iznos, saopćeno je uz Vlade HNK.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o kriterijima i odobravanju novčanih sredstava za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti kao i vršenje osnivačkih prava nad bolničkim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, odnosno suosnivač HNK za 2024. godinu.

Tom odlukom utvrđeni su kriteriji, način finansiranja, raspored i odobravanje novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 8 miliona KM. Usvojena je i Odluka o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. sa pozicije ”Grant općinama (domovi zdravlja)” u iznosu od 4 miliona KM kojim će Vlada izvršiti obaveze iz potpisanih kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstvene djelatnosti.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite za utrošak novčanih sredstava za provođenje aktivnosti u okviru Dječije nedelje u HNK-u za 2024. u iznosu od 70.000,00 KM za nabavku školskih torba i pribora za učenike iz socijalno ugroženih porodica sa prostora Kantona.

Iz istog resora usvojena je i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa za lica koja su korisnici stalne novčane pomoći Kantona i lica smještena u ustanove socijalne zaštite ili udomiteljske porodice kojima troškove smještaja plaća Kanton u iznosu od 1.261,00 KM. Za tu su namjenu osigurana budžetska sredstva u iznosu od 60.000,00 KM. Danas je usvojeno i više odluka o finansijskim podrškama organizovanju tečaja, kongresa, simpozija, manifestacija i godišnjica.

Vlada je danas usvojila i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava i utvrđivanju kriterija, uslova i načina raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Upravu za prognanike i izbjeglice sa pozicije ”Pomoć raseljenim licima i povratnicima – Anex 7” za 2024. godinu u HNK-u u iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva će se utrošiti putem Javnog poziva za pružanje pomoći povratnicima u građevinskom materijalu za obnovu i adaptaciju stambenih jedinica.

Usvojen je i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Ministarstvo građenja i prostornog uređenja sa pozicije ”Nabavka stalnih sredstava u obliku prava” u iznosu od 100.000,00 KM koja će se utrošiti za izradu Studije energetske efikasnosti javnih objekata u HNK-u sa Operativnim planom. Vlada i resorno ministarstvo građenja nadležne su institucije koje su obavezne da pokrenu aktivnosti na provođenju investicija utvrđenih Strategijom obnove zgrada u FBiH do 2050. godine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je prihvatila uredbe o članarinama u Turističkoj zajednici HNK-a i boravišnoj taksi u HNK-u.

Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na prostoru Mostara i Čitluka, navodi se u saopćenju.

Slični članci

Back to top button