DruštvoHercegovinaPrivredaVijesti

JAVNI POZIV ZA REFUNDIRANJE PLAĆENOG POREZA NA NEKRETNINE

Kabinet premijerke Hercegovačko-neretvanskog kantona objavio je Javni poziv za ostvarivanje prava na refundiranje plaćenog poreza na promet nekretnina ili naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (rente) i naknade troškova uređenja građevinskog zemljišta kod kupovine/građenja prve stambene nekretnine za mlade porodice na području HNK-a iz sredstava Budžeta HNK-a za 2024. godinu s pozicije Kabineta predsjednice Vlade HNK-a.

Javni poziv ostaje otvorenim do utroška sredstava odobrenih za tu namjenu u Budžetu HNK-a za 2024. godinu, a najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Novčana sredstva za refundiranje plaćenog poreza ili rente odobravat će se prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva, a do utroška sredstava planiranih Budžetom HNK-a za 2024. godinu.

Javni poziv, Odluku i prijavni obrazac možete pogledati i preuzeti sa Internet stranice Vlade HNK-a, sa Facebook stranice Vlade ili na Protokolu Kabineta predsjednice Vlade u periodu od 9 do 14 sati .PDF iconjavni_poziv.pdfPDF iconodluka_o_refundiranju_poreza_na_promet_nekretnine_ili_rente_i_naknade.pdfFileprijavni_obrazac.docx

Slični članci

Back to top button