KonjicNVOVijestiZanimljivosti

Udruženje mladih Ribići: Aktivni u realizaciji projekata za dobrobit sela

Udruženje mladih Ribići je dobrovoljno udruženje koje zastupa interese svojih članova na društvenom, ekonomskom, socijalnom, stručnom i kulturnom području i zalaže se za ujedinjenje svih mladih kada su u pitanju njihovi interesi.

Udruženje je realizovalo brojne projekte za dobrobit sela, među kojima su:

  • “Za dječiji osmijeh” – projekat podjele dječijih paketića
  • “Obnova stadiona Ribići” – kupovina golova i opreme za sportske aktivnosti
  • “Zastani, odmori, uživaj i osjeti prirodu” – postavljanje klupa i koševa za otpatke
  • “Natpis/kamena ploča za harem Ribići”
  • Humanitarna pomoć mještaninu sela
  • Inicijatori izgradnje “Spomen obilježja šehidima u Ribićima”
  • Saradnja sa udruženjem Andalus – organizovanje “Psihoedukativnih radionica za djevojke i žene u Ribićima”
  • “Moj okoliš – moja budućnost” – edukacija učenika Osnovne škole Ribići kroz prezentaciju o očuvanju okoliša, te kreativne radionice; čišćenje otpadaka i njihovo pravilno odlaganje sa učenicima Osnovne škole Ribići
  • Inicijatori projekta “Obnova škole u Ribićima” – organizovali sastanak sa gradonačelnikom i direktorom Osnovne škole Čelebići
  • Inicijatori čišćenja sela pomoću mašine za čišćenje

Pored ovih već realizovanih projekata članovi Udruženja mladih Ribići radili su i na drugim zahtjevima koji su u interesu sela, kao što su završetak rasvjete na mjestima koja nisu još osvjetljena, zatim postavljanje pješačkog prelaza na stanici u Ribićima, inicijatori za postavljanje ograde, odnosno bankine oko sela i mnogi drugi.

Udruženje mladih Ribići poziva sve svoje članove koji nisu uplatili članarinu za 2023. godinu da to urade, u suprotnom se neće smatrati članovima udruženja. Također, pozivaju sve one koji žele podržati Udruženje mladih Ribići na bilo koji način, bez obzira da li su to članovi udruženja ili ne, da im se jave.

Udruženje mladih Ribići je primjer uspješnog djelovanja mladih ljudi na lokalnom nivou. Realizacijom brojnih projekata za dobrobit sela, Udruženje je pokazalo da mladi ljudi mogu biti značajan pokretač pozitivnih promjena u svojoj zajednici.

Slični članci

Back to top button