DruštvoKonjicNVOPolitikaVijestiZanimljivosti

ISTRAŽIVANJE Koliko su mladi ljudi zadovoljni zdravstvenom zaštitom u Konjicu?

Analiza položaja i potreba mladih grada Konjica predstavlja rezultate istraživanja koje je Institut za razvoj mladih KULT proveo tokom mjeseca aprila i maja 2022. godine.

Ispitane su mlade osobe, dobi od 15 do 30 godina starosti, što predstavlja zakonsku starosnu odrednicu za mlade. Metoda slučajnog odabira ispitanika osigurava reprezentativnost uzorka. Naime, svaka mlada osoba iz Konjica je imala podjednaku šansu da bude dio uzorka. Anketiranje su vršile mlade osobe s područja grada Konjica, te su mladi i na ovaj način dali doprinos u provedbi istraživanja za izradu ove analize. Prilikom formiranja uzorka za ovo istraživanje te prikupljanja odgovora na upitnik s terena vodilo se računa o parametrima kao što su dob i spol mladih osoba te mjestu njihovog boravka (gradsko i vangradsko područje). Anketirano je 369 mladih osoba s područja grada Konjica

Ovo je prvo istraživanje koje se konkretno i isključivo odnosi na populaciju mladih u Konjicu i objavljujemo rezultate za oblast ZDRAVSTVENA ZAŠTITA.

Sistematski pregled
Utvrđivanje zdravstvenog stanja svake osobe obavlja se sistematskim pregledom. Rezultati analize pokazuju da je 27,9% mladih obavilo sistematski pregled u posljednjoj godini dana. Postotak onih koji se ne sjećaju ili nisu nikada obavili sistematski iznosi 43,7%. Gledano prema spolu, postotak muškaraca koji su obavili sistematski u posljednjoj godini dana iznosi 30,5%, dok je kod žena taj postotak 25,6%.
Pregledom podataka po tipu naselja, vidi se da mladi iz vangradskog područja rjeđe rade sistematske preglede u odnosu na mlade iz gradskih područja.

Tokom fokusne grupe mladi su naveli da su razlozi zbog kojih mladi ne obavljaju sistematske preglede: nedostatak svijesti o važnosti redovnih sistematskih pregleda, ekonomski razlozi i dr.


Nikad mi na um nije palo. Osjećam se veoma zdrav i poletan, mlad. Tako da nema potrebe.“
„Sve zavisi od poslodavca. Kad se tek treba početi raditi, obavezan je sistematski pregled prije samog zaposlenja.
Zakonski se mora uraditi, koliko ja znam. Poslodavac te ne smije zaposliti. Da nije poslodavca, ne bih, jer se to
plaća.“
„Ja dok sam mlađa bila nije mi padalo na pamet raditi bilo kakav sistematski pregled osim kad me nešto zaboli.
Boga mi, kako sam starija, više hodam po doktorima.“

Ginekološki pregled
Oko 54% mladih žena nikada nije obavilo ginekološki pregled.
Kada se zbroji udio djevojaka koje nikada nisu izvršile ginekološki pregled (54,3%) i udio žena koje nisu izvršile ginekološki pregled u referentnoj godini (5,6%), dobije se zabrinjavajući podatak o odnosu mladih žena prema vlastitom zdravlju.
Rezultati ukazuju na potrebu podizanja svijesti kod mladih žena po pitanju vlastitog zdravlja. Udio žena koje su izvršile ginekološki pregled više od jednom u referentnoj godini dana iznosi 11,3%. Interesantan je pokazatelj da je postotak žena koje nikada nisu obavile ginekološki pregled veći kod žena u gradskom području u odnosu na žene u vangradskom
području. Mlade žene u Konjicu su najčešće svoj prvi ginekološki pregled obavile u dobi između 18 i 21 godine.

Među ispitanim mladima u Konjicu, seksualno aktivnih ima 22,8%. Na pitanje da li su u toku posljednjih šest mjeseci imali intimni odnos s jednom osobom, dvije trećine seksualno aktivnih je odgovorilo potvrdno. Odnos s više osoba u posljednjih 6 mjeseci je imalo 24% mladih koji su se izjasnili da su seksualno aktivni.

Zdravstvene usluge
Kada je u pitanju ocjena kvaliteta usluga koje nudi lokalni dom zdravlja, kod mladih u Konjicu su izraženiji negativni stavovi u odnosu na pozitivne stavove.

Ipak, najveći je udio mladih koji su niti zadovoljni niti nezadovoljni (38,5%) uslugama
doma zdravlja u njihovoj lokalnoj zajednici. Nema značajnijih razlika po pitanju zadovoljstva uslugama između mladih u gradskom i vangradskom području. Kada su u pitanju zdravstvene usluge koje su namijenjene isključivo mladim osobama, 82,4% mladih u Konjicu nije
upoznato s postojanjem takvih usluga.

Zdravstveno osiguranje
Zdravstveno osiguranje preko roditelja ima više od polovine ispitanih u Konjicu. Postotak mladih kojima poslodavac uplaćuje zdravstveno osiguranje iznosi 22,5%. Postotak mladih koji nemaju zdravstveno osiguranje iznosi 1,4%, dok onih koji ne znaju jesu li osigurani ima 1,9%.

Konzumiranje duhana, alkohola, nargile i narkotika
Rezultati analize pokazuju da jedna od četiri mlade osobe u Konjicu konzumira duhan i cigarete. Do 20 cigara dnevno konzumira 7,9% mladih. Poređenjem mladih prema tipu naselja, rezultati analize pokazuju da je veći postotak nepušača u vangradskim sredinama, odnosno 54,9%, dok taj postotak kod mladih unutar gradskog područja iznosi 45,1%.
Usporedbom istog pitanja prema spolu, skoro dvije trećine muškaraca (60,3%) tvrdi da ne konzumira duhan, dok kod žena taj postotak iznosi 86,2%. Interesantan je pokazatelj odnosa mladih u Konjicu prema cigaretama spram njihovih godina starosti. Rezultati pokazuju
da u starosnoj kategoriji od 15 do 19 godina 81,8% mladih tvrdi da ne konzumira cigarete. Postotak onih koji ne konzumiraju cigarete u starosnoj grupi od 25 do 30 godina iznosi 73,3%. Zanimljiv je podatak da najmanje nepušača ima u kategoriji od 20 do 24 godine, odnosno 65,3%.
Postotak mladih u Konjicu koji tvrde da ne konzumiraju alkoholna pića je manji u odnosu na postotak nekonzumenata duhana i iznosi 66,1%. Poredeći navedene podatke prema tipu naselja, nema značajnijih razlika između mladih u gradskom i vangradskom području.
Uočena je razlika među spolovima kada je u pitanju konzumacija alkohola. Naime, od ukupnog postotka ispitanih muškaraca, njih oko polovine, tj. 51,7% ne konzumira alkohol, dok je taj postotak unutar populacije mladih žena dosta veći i iznosi 79%.
Prema odgovorima iz upitnika, 92,4% mladih u Konjicu tvrdi da ne konzumira opojne droge. Značajan postotak mladih u Konjicu konzumira nargilu. Oni koji to rade više puta sedmično procentualno čine 14,6% ispitanih. S druge strane, 59,1% mladih ne konzumira nargilu. Prema tipu naselja, unutar gradske populacije mladih njih 63,2% nikako ne konzumira nargilu, dok je taj postotak kod mladih iz vangradskih sredina manji i iznosi 55,6%. Spolna struktura pokazuje da postotak žena koje ne konzumiraju nargilu iznosi 64,1%, dok je postotak muškaraca niži i iznosi 53,4%. Starosna struktura pokazuje da postotak onih koji ne konzumiraju nargilu raste s godinama. Naime, 54,5% mladih u kategoriji od 15 do 19 godina ne konzumira nargilu, dok postotak nekonzumenata nargile u kategoriji od 25 do 30 godina iznosi 67,6%.

Bavljenje sportom
Jedna od deset mladih osoba u Konjicu bavi se sportom svaki dan. Udio mladih koji se nikako ne bave sportom iznosi 41,4%.
Više od polovine mladih žena u Konjicu ne bavi se sportom, dok taj postotak kod muškaraca iznosi 28,7%. Prema tipu naselja, podaci pokazuju da se unutar gradskog područja 35,7% mladih ne bavi sportom. S druge strane, u vangradskim područjima taj postotak je veći i iznosi 46%. Najčešće vrste sportova kojima se mladi bave su ekipni (nogomet, košarka), fitnes (pilates, joga) i treniranje u teretani.

Mentalno zdravlje
Manje od jedne trećine, tj. 29,8% mladih u Konjicu posjetilo je psihologa. Poredeći mlade prema tipu naselja gdje žive, nema značajnih razlika kada je u pitanju posjeta psihologu. Spolna struktura pokazuje da je više muškaraca posjetilo psihologa, tj. njih 34,5%, dok je svaka peta mlada žena bila kod psihologa.
Trend posjete psihologu raste prema godinama. Naime, unutar kategorije od 15 do 19 godina 25% mladih je posjetilo psihologa, dok se taj broj penje na 37,1% u kategoriji od 25 do 30 godina starosti. Potrebno je raditi na razvoju svijesti kod mladih i šire društvene okoline o važnosti brige o mentalnom zdravlju, gdje mladi neće biti pod stigmom društva.

„Iz ličnog iskustva, ja kad sam u drugom srednje tražila, išla psihologu, ja sam imala podršku svoje mame, svog okruženja, bez ikakvih problema. Međutim, kad sam tražila da me profesorica ranije pusti da odem kod psihologa, njoj je to bilo: ‘Jesi li dobro, jesi li normalna?’ Sreća da sam ja ovakva pa sam napravila mali problem tu, ali jednostavno stvarno imaš društvo koje pravi od tebe luđaka, iako samo želiš porazgovarati s psihologom.“

Analiza položaja i potreba mladih predstavlja dokument koji je osnova za donošenje strategije prema mladima. Strategija prema mladima predstavlja zakonsku obavezu lokalnih zajednica i drugih nivoa vlasti u BiH na osnovu Zakona o mladima Federacije BiH iz 2010. godine. Rad na ovom dokumentu zahtijeva pristup kroz više aspekata. Zbog navedenog analiza je podijeljena na više oblasti, koje daju uvid u položaj i potrebe mladih u određenoj lokalnoj zajednici.

Ova analiza pokazala je potrebu, pored ostalih, da se buduće djelovanje iz ZDRAVSTVA fokusira na sljedeće:

PREPORUKA ZA ZDRAVSTVO
Sistem zdravstvene zaštite mladih u Konjicu potrebno je unaprijediti. Naime, veliki broj mladih ne obavlja sistematske preglede, dok broj onih koji obavljaju naglašava upitnost ovog odgovora. Potrebno je raditi na razvoju svijesti kod mladih ljudi o važnosti obavljanja redovnih sistematskih pregleda te ponukati ih da vode računa o vlastitom zdravlju. Redovni ginekološki pregledi mogu spriječiti i pravovremeno otkriti moguća oboljenja te je potrebno omogućiti djevojkama redovne ginekološke preglede i osvijestiti ih o važnosti redovne kontrole njihovog zdravstvenog stanja. Mladi su ukazali na potrebe unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga posebno namijenjenih mladim osobama.

VEZANI TEKST: https://www.novikonjic.ba/2023/05/21/istrazivanje-koliko-su-mladi-ljudi-zadovoljni-radom-policije-u-konjicu/

Slični članci

Back to top button