DruštvoKonjicVijesti

Konjic: Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnoj zaštiti u HNK-a

Predstavnici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a su danas u sali Gradskog vijeća Konjic održali javnu raspravu o Nacrtu zakona o socijalnoj zaštiti u ovom kantonu. Naime, nedavno je Skupština HNK-a donijela zaključak o izradi Nacrta zakona o socijalnoj zaštiti, nakon čega je ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a Goran Opsenica, imenovao radnu grupu za izradu pomenutog Nacrta, te je u skladu s tim planirano i održavanje javnih rasprava. Alma Kozo, pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, kazala je da su planirane tri javne rasprave.

„Danas smo u Konjicu održali javnu raspravu, sutra će biti održana u Mostaru, a u utorak u Neumu. Zahvaljujem se gradonačelniku Konjica na ustupljenom prostoru i pruženoj podršci. Nama je cilj da ovaj tekst Nacrta zakona o socijalnoj zaštiti čuje što veći broj ustanova i institucija koje u svome radu primjenjuju ovaj zakon, kao i građani kojih se tiče zakon, jer sva socijalno-zaštitna prava se tretiraju ovim zakonom“-kazala je Kozo.

Novim Nacrtom zakona o socijalnoj zaštiti predviđeno je uvođenje i nekih novih korisnika prava, dodala je ona.

„Inače, naši korisnici su djeca i odrasli. U kategoriji djeca, prava mogu ostvariti djeca bez roditeljskog staranja, odgojno zanemarena djeca, djeca u sukobu sa zakonom, djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, djeca s teškoćama u razvoju i invaliditetom, žrtvama porodičnog i drugog nasilja, žrtvama trgovine ljudima, žrtvama zloupotrebe psiho-aktivnih supstanci i drugih oblika ovisnosti, djeca sa društveno-negativnim ponašanjem, djeca bez pratnje, djeca kojima je zbog posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite. Novina je u ovoj kategoriji da sada imamo korisnike prava djeca žrtve porodičnog i drugog nasilja i djeca žrtve trgovine ljudima. Također, kod punoljetnih lica, korisnici prava su osobe sa invaliditetom, starije osobe, osobe sa društveno-negativnim ponašanjem, žrtve porodičnog i drugog nasilja, žrtve trgovine ljudima, osobe ovisne o psiho-aktivnim sredstvima i drugim oblicima ovisnosti, samohrani roditelji, beskućnici i lica i porodice kojima je zbog posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite. Korisnici ovih prava i usluga su svi državljani BiH, koji na području HNK-a imaju prebivalište i nalaze se u stanju  socijalne potrebe. Korisnici mogu biti i strani državljani i lica bez državljanstva koji ovim zakonom mogu ostvariti određenu socijalnu usluga sa vežećim propisima BiH, međunarodnim ugovorima i konvencijama“-pojasnila je Kozo.

Konjic: Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnoj zaštiti u HNK-a

Centar za socijalni rad Konjic bio je domaćin današnje javne rasprave, a uposlenici ove ustanove, aktivno su se uključili u davanje prijedloga i sugestija za izradu Nacrta zakona o socijalnoj zaštiti u HNK-a, kazala je Nadira Đapo, direktorica Centra za socijani rad Konjic.

„Zahvaljujem se Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a što su odlučili prvi put javnu raspravu održati i u Gradu Konjicu. Centar za socijalni rad u Konjicu je kroz javnu raspravu dao niz primjedbi, kao što je pitanje poklanjanja imovine, kako i na koji način taj dio završiti, te dio koji se odnosi na povećanje obima usluga, koje će se finansirati sa nivoa lokalne zajednice, ko će to raditi, kako i na koji način, te koji će korisnici biti obuhvaćeni tim pravima. Na dio pitanja smo dobili odgovor, a za ostali dio ćemo morati uputiti u pismenoj formi“-kazala je Đapo.

Nakon održavanja javnih rasprava, bit će ostavljen rok od 15-ak dana da se prikupe primjedbe i sugestije koje budu pristigle u pisanoj formi od građana, ustanova i institucija. Potom će radna grupa razmotriti sve zahtjeve i odlučiti šta se može uvrstiti u zakon. Zatim će se u formi Prijedloga Zakona uputiti na sjednicu Vlade HNK-a, a potom i na Skupštinu HNK-a. S obzirom da je u toku formiranje nove Vlade HNK-a, sigurno će doći do produženja vremena za usvajanje Zakona o socijalnoj zaštiti u HNK-a, naglasila je Alma Kozo, pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a.

radiokonjic.ba

Slični članci

Back to top button