DruštvoKonjicVijesti

Grad Konjic: Novčana pomoć za novorođeno dijete i sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje

I Grad Konjic se, poput ostalih gradova u državi ali i država okruženja, suočava sa problemom niske stope nataliteta. Zbog toga je gradska uprava donijela  nekoliko pravilnika kako bi pomogla parovima da lagodnije prođu kroz prve dane roditeljstva. Dva pravilnika su stupila na snagu i to Pravilnik o dodjeli novčane pomoći za novorođeno dijete Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognute oplodnje, za što je budžetom grada Konjica obezbijeđen iznos od 145 hiljada maraka, poručio je Edin Mujak iz Službe za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu Grada Konjica.

Pravilnikom o dodjeli novčane pomoći za novorođeno dijete utvrđuje se pravo na novčanu pomoć za dijete, iznos pomoći, postupak i način ostvarivanja prava, način finansiranja, vremenski period tokom kojeg se ostvaruju prava i druga pitanja od značaja za priznavanje prava.

                “Pravo na novčanu pomoć za prvo i drugo novorođeno dijete u iznosu od po 100 KM za period od  šest mjeseci, ukoliko oba roditelja imaju prijavljeno mjesto boravišta na području Konjica i to najmanje  godinu dana prije podnošenja zahtjeva, i ukoliko je jedan od roditelja prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje, odnosno nije u radnom odnosu.

Pravo na novčanu pomoć za treće i svako naredno novorođeno dijete u iznosu od po 100 KM priznaje se na period od 60 mjeseci ukoliko oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području grada Konjica godinu prije podnošenja zahtjeva, i to bez obzira na radno-pravni status” poručio je Mujak.

Pored navedenih prava, regulisana su i  prava za dodjelu jednokratne novčane pomoći od 1000  KM o čemu kaže:

“Jednokratnu novčanu podršku u iznosu od 1.000 KM mogu ostvariti porodice ukoliko se njihovo dijete prvo rodi u novoj kalendarskoj godini, te ukoliko se dijete rodi na Dan grada Konjica 16.juna. I tu je uslov da su oba roditelja prijavljena po mjestu boravka na području grada Konjica godinu prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava.

Pravo na jednokratnu pomoć od 1.000 KM  dodjeljuje se i porodici  u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili više djece u jednom porodu. ”

Pravilnikom za sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognute oplodnje, između ostalog, je definisano da partneri mogu ostvarit pravo na dodjelu novčnih sredstava za tri pokušaja  biomedicinski potpomognute oplodnje, i to

  • Za prvi pokušaj novčani iznos od 3.000 maraka
  • Za drugi i treći pokušaj novčani iznos od 2.000 maraka

Postupak po ovim pravilnicima odnosno rješenja donosi JU Centar za socijalni rad Konjic, a korisnici koji ostvaruju neka prava na osnovu Pravilnika o dodjeli novčane pomoći za novorođeno dijete i Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognute oplodnje sve dodatne informacije mogu potražiti i u Službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu Grada Konjica i u JU Centar za socijalni rad Konjic.

radiokonjic.ba

Slični članci

Back to top button