DruštvoKonjicVijesti

KONJIC Gradonačelnik sazvao vanrednu sjednicu Štaba civilne zaštite

FOTO: Štab civilne zaštite Grada Konjica (arhiva, Grad Konjic)

Zbog obilnih padavina, a  usljed izlijevanja oborinskih voda došlo je do prekida putnog pravca na regionalnom putu Konjic – Borci.

Husein Hodžić, pomoćnik načelnika u Službi za CZ i vatrogastvo Konjic je kazao da je trenutno stanje na terenu zadovoljavajuće, te da se saobraćaj odvija nesmetano.

„Nadležne službe saniraju štete koje su napravljane, putne komunikacije se dovode u red, čiste se nanosi. Saobraćaj se odvija naizmjenično. Imamo nekoliko klizišta koja su se pojavila, na svu sreću nisu napravila veću materijalnu štetu. Ekipe su raspoređene na terenu i shodno potrebama djeluju. Na drugim mjestima imamo nanosa kamena i mulja i tu smo uputili mehanizaciju da taj dio puta očiste, odnosno, stave u funkciju“ – kazao je Hodžić.

“Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, danas je sazvao vanrednu sjednicu Štaba CZ gdje su sve nadležne službe informisale o stanju na terenu” – kazao je Hodžić te dodao:

“Na osnovu svih diskusija donesene su odluke, a to su prije svega da Služba za građenje sa svojim stručnim kadrom izađe na teren i evidentira sve nedostatke, odnosno sva mjesta koja prave problem u infrastrukturi i da se u što kraćem roku predlože za sanaciju. Također, zadužena je Služba za CZ i vatrogastvo, da i dalje sve resurse stavi na raspolaganje, i da prati stanje na terenu, izvještava i koordinira svim službama unutar Grada.  Zaduženi su JKP “Standard” i JKP “Vodovod i kanalizacija” da u skladu sa svojim obavezama kontinuirano vrše nadzor i po potrebi, odnosno, pozivu Štaba CZ izlaze na teren, otklanjaju sve nedostatke koji se dese”.

Hodžić je rekao da su protekle noći su imali dobru saradnju sa svim nadležnim službama, te dodao da su svi blagovremeno reagovali i otklanjali probleme koji su se pojavili na terenu, a veliku pomoć su pružili i pripadnici Policijske uprave Konjic.

“Kratkoročno možemo da kažemo da imamo još naredna dva dana obilne kišne padavine, gdje može na različitim dijelovima gradskog područja doći do problema i sada ćemo fokus staviti na to, a naravno, tokom godine u skladu sa planom Službe radit ćemo na poboljšanju preventivnih mjera zaštite i otklonjanju svih uočenih nedostatke na terenu, kako na stambenim objektima tako i na putnoj infrastrukturi” – rekao je pomoćnik gradonačelnika Hodžić.

Kemal Šoljić, direktor Uprave za puteve HNK, govoreći o problemu na lokalitetu Tušćica, na regionalnom putu Konjic – Borci, istaknuo je da je potrebno dugoročnije rješenje.

“Što se tiče puta, bio je očišćen i u funkciji, ali glavni uzrok je veliki nanos koji su donijeli bočni potoci i priključne ceste na regionalni put. Na čišćenju je angažovana  firma PBP Konjic koja održava ovu putnu komunikaciju u zimskom periodu. Regulacijom Neretve ovaj problem se može riješiti. Mi imamo koordinacije sa lokalnom zajednicom, radi se na tom projektu i nadamo se da će se ubrzati te aktivnosti u narednom periodu.

“Za dugoročnija rješenja ovdje bi trebala Agencija za vodno područje Jadranski sliv, koja upravlja vodotokom Neretve, uraditi zajedno sa lokalnom zajednicom obaloutvrde ili čišćenjem na neki način izvršiti regulaciju korita rijeke Neretve. Planirana su bila sredstva za sanaciju ceste Konjic – Borci, ali nisu završene sve projektne aktivnosti i na tome ćemo raditi u narednom periodu. Za ovu godinu ćemo osigurati još više sredstava, jer je to zahtjevan projekat . U ovoj godini ćemo objaviti tendere. “  kazao je Kemal Šoljić, direktor Uprave za puteve HNK. – piše radiokonjic.ba

Slični članci

Back to top button