BiHKonjicSmrtovnice

SJEĆANJE NA „ZLATNOG LJILJANA“ 30 godina od pogibije Konjičanina, Rude Tomića

Foto: M.Č.

PIŠE: Mirsad Čukle / novikonjic.ba

Rudolf Rudo Tomić poginuo je 8.12.1992., prilikom oslobađanja kote 850 na brdu Žuč, na linijama odbrane Sarajeva. Poginuo je kao komandir izviđačko-diverzantskog voda 1. slavne 111. viteške brigade 1. korpusa Armije RBiH.

Rudo Tomić u Konjicu je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Fakultet političkih nauka u Sarajevu, kao novinar radio je u Večernjim novinama, pa u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad. U ARBiH ušao je 6.4.1992., u press službi Brigade bio do 24.5.1992., kada iz kancelarije dobrovoljno prelazi u diverzante. Ukopan je na sarajevskom groblju Sveti Josip.

„Borbe za Žuč počele su 1.decembra 1992., danima su borci Šehovićeve 1.mehanizovane, Zajkine 2.motorizovane brigade i vogošćanski odredi vodili borbu…U utorak 8. decembra sreća je prevagnula na stranu branilaca Sarajeva. Zajkini borci predvođeni Safetom Isovićem zauzimaju Vis. Šehovićevi na koti 850 sa srpskim snagama vode borbe prsa u prsa. Istoga dana na koti 850 gine hrabri ratnik i „zlatni ljiljan“ Rudo Tomić, komandir diverzanata 1. mehanizovane…“ piše Šefko Hodžić.

O borbama za Žuč, u svojoj knjizi, bivši komandant Brigade Ibrahim Dervišević kaže : „Ključnu ulogu imala je izviđačko-diverzantska četa naše 1. mehanizovane brigade na čelu sa komandirom Jusufom Gojakom.U toj četi komandir 1. voda bio je Rudolf Tomić Rudi, koji je bio istinski heroj…“

Komandir je išao prvi i uvijek je svojim primjerom hrabrio druge, nije štedio sebe, bio je neustrašiv i imao visoku patriotsku svijest. Kota je oslobođena 9.12., a za njeno oslobađanje u petnaestodnevnim borbama poginula su 53 borca i za njenu odbranu do kraja godine još 22 borca. Brigada je imala ukupno 628 poginulih, od kojih je 76 zlatnih ljiljana.

Rudo je 1993. posthumno odlikovan najvišim ratnim priznanjem „zlatni ljiljan“, dobitnik je Velike plakete sarajevske općine Novi Grad, a jedna ulica u sarajevskom naselju Dobrinja nosi ime Rudolfa Rude Tomića. Ime Rude Tomića nalazi se u knjizi Sarajevski heroji, kao i na spomeniku na Dobrinji, a fotografija sa podacima nalazi se na panou u zgradi sarajevske općine Novi Grad… Sjećanje na druga iz djetinjstva koji je heroj odbrane Bosne i Hercegovine i koji ima svoju ulicu stvara osjećaj ponosa, uzbuđenja, ali i tuge. Malo Konjičana, poslije 30 godina od pogibije zna za Rudu heroja, za ime jedne ulice u Sarajevu, za podvige Konjičanina, diverzanta i novinara Rude Tomića. Živio je na vrućoj vatrenoj liniji Dobrinje, kada olovku i mikrofon zamjenjuje puškom i dinamitom, sa diverzantima često je prelazio i ispred prvih linija odbrane na Stupu, Hrasnom brdu…

Rudo je u Konjicu bio poznat kao sin Ante, gimnazijalac i gimnastičar DTV „Partizan“, plivač, ribolovac, izviđač, planinar, odbojkaš i nogometaš iz Trešanice, kao jedan svestrani sportaš. Rudo je sa porodicom stanovao na Dobrinji u ulici Trg grada Prato 25, stan u potkrovlju nove zgrade koja je useljena 1. 8. 1991.godine.Supruga Nikolija-Nina, sin Boris profesor fiskulture i kćerka Marina ekonomista, braća Dragan i Miro mogu biti ponosni na svoga Rudu. Rudo je ostavio svijetao trag na ulicama Konjica i Sarajeva, na ratištima za kozmopolitsko Sarajevo. Svoje najbolje reportaže nije stigao da objavi, a to su one iz diverzantskih akcija.

Majka pokojnog Rude Vera rođeno Putica iz Čapljine, rekla je jednom prilikom da nikada nije vidjela ulicu koja nosi ime njenoga sina, te da je nikada niko nije posjetio iz općine Konjic. Majka Vera (21.3.1929.-21.4.2022.), sahranjena je na konjičkom groblju Musala.

Da li bi neka ulica, park, most i sl. u Konjicu mogao nositi ime Rude Tomića? Koliko su Rudo i drugi poginuli borci Armije RBiH inspiracija mladim generacijama, da li su mladi svjesni značaja borbe za opšte ideale sloboda, pravda, jednakost ?

Slični članci

Back to top button