HercegovinaVijesti

ZZO HNK započinje distribuciju premije osiguranja za 2023. godinu

FOTO:Bljesak.info

U četvrtak, prvog prosinca, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije započinje redovnu distribuciju premije osiguranja za 2023. godinu koja će trajati do prvog ožujka 2023.

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite. Cijena premije, kao i prethodnih godina, je 20 KM po osiguraniku.

Osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite ( kupovine premije osiguranja) oslobođena su djeca do navršenih 18 godina života i dragovoljni darivatelji krvi.

Po isteku redovne distribucije, premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Djeca koja u 2023. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

Pored devet područnih ureda, i ove godine, Zavod je organizirao punktove za distribuciju premije osiguranja u poštama u Mostaru, Čitluku i Neumu.

U Područnom uredu Mostar (u Ulici Braće Fejića), izdvojenom šalteru Područnog ureda Mostar (Bulevar narodne revolucije) i Područnom uredu Konjic raditi će šalter pošte na kojemu će se, za vrijeme redovite distribucije, moći vršiti uplate premije osiguranja.

Uplata premije osiguranja za 2023. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta, poštanski šalter u područnim uredima Zavoda) na depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Nakon izvršene uplate premije osiguranja osigurane osobe dužne su istu evidentirati u područnim uredima Zavoda ili kod radnika Zavoda koji će u vremenu redovite distribucije biti smješteni u poštanskim uredima u Mostaru, Čitluku i Neumu.

Evidentiranje uplaćene premije osiguranja, osiguranicima je dostupno i putem web stranice Zavoda. Putem forme za slanje Zahtjeva za evidentiranje uplaćene premije (https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije ) moguće je poslati podatke o izvršenoj uplati premije osiguranja za uplatitelja i članove obitelji ili neke druge osiguranike za koje je izvršena uplata.

Uz elektronski zahtjev potrebno je dostaviti dokaz o uplati i popis osiguranika za koje je uplaćena premija (ime, prezime i matični broj).

Uplaćene premije za koje je poslan elektronski zahtjev za evidentiranje biti će evidentirane u informacijski sustav najkasnije u roku od jednog radna dana, a potvrdu o evidentiranju istih osiguranici će dobiti na svoju e-mail adresu, piše Bljesak.info.

Slični članci

Back to top button