DruštvoKonjic

Moj Konjicu raširi svoja krila 

Konjic, jesen 2022.

PIŠE: Mirsad Čukle / novikonjic.ba

Planetarno poznatim učinili su te tvoje prirodne ljepote, tvoji poznati ljudi, kulturno-historijsko naslijeđe, tvoji neimari, umjetnici, naučnici…U 2.svjetskom ratu imao si važnu ulogu u borbi protiv fašizma, kao i tokom rata 1992-1995.godine. 

Prije oko 4.000 godina imao si neolitsko naselje, imao Slana vrela, imao si rimsku cestu još u 2.vijeku n. e., (miljokazi su nađeni na Borcima, Perića-Trbića polju i Podorašcu), sličnom trasom išla je „Mostarska džada“, a ostaci ovih cesta vide se i sada na nekim dijelovima (uz cestu bile su karaule, kule i 16 hanova od Ivan planine do Porima). 

Prije 2.000. godina imao si hram Boga Mitrasa (dimenzije 9×5 m), u srednjem vijeku dao si značajno utočište progonjenim bogumilima, na koje nas podsjeća preko 3.500 njihovih, jedinstvenih u svijetu, nadgrobnih spomenika, stećaka. Bogati arheološki nalazi uveli su Konjic u sve enciklopedije svijeta.  

Jedini u svijetu, moj Konjicu, imaš ARK (Titov bunker) i Bijenale savremene umjetnosti, tvoj Stari most i Neretva, tvoj Prenj i Lukomir, jedinstveni su u svijetu, kao i tvoji Zuko, Lazo, Kasim, Lam, drvorezbari, kasnije mladi doktori, filozofi, ekonomisti, sportisti i stotine drugih. Iskreni ambasadori Konjica u svijetu su i mnogobrojni prijatelji Konjica.  

Sve ovo i drugo može se objediniti u turističkoj ponudi Konjica, koja bi se trebala dobro upakovati i iznijeti na svjetsku pijacu, (o čemu je ovaj autor već pisao). Da vide tolike ljepote i vrednote općine Konjic, turisti bi trebali čekati u redu na granici BiH.  

 Ali, sve to nema nigdje predstavljeno na jednom mjestu, sa podacima gdje se šta nalazi, koliko  je udaljeno od centra grada, kako se prevesti do zadatih lokacija. Ova i slična pitanja predugo su bez odgovora, zbog čega Konjic zaostaje na tržištu gradova. Prestižu ga manje atraktivna mjesta, pa to potvrđuje staru istinu da je uvijek bolje znati nego imati. 

Konjic je grad velikih potencijala, ali nikako da se sve poveže i predstavi svijetu, od arheoloških, do prirodnih i kulturnih vrijednosti. Posebno pitanje tiče se  najvažnijeg dijela kapitala – ljudskim resursima.Kako uspješno upravljati ljudskim resursima, kako pridobiti, zadržati i nagraditi prave ljude, kako iskoristiti znanje i iskustvo hiljade građana i prijatelja Konjica u BiH i širom svijeta. 

Najuspješniji gradonačelnici na svijetu imaju savjet sastavljen od građana, koje  vlasti tako uključuju u proces donošenja odluka, te održavaju dobru komunikaciju sa građanima. Tako će  odlučivanje biti demokratičnije, grad biti gradskiji, po mjeri čovjeka. Prirodna dobra sada uglavnom besplatno koriste pojedinci, a ona postoje za dobrobit cijele zajednice. Znanja ima, volje ima, materijala ima, ljudi ima, treba ih samo pozvati, uključiti i poštovati.  

Moj Konjicu, raširi svoja krila na sve strane svijeta, poleti u najveće visine, ti za to imaš krila orla, (a ne krila vrapca) imaš potencijale, koje nikada još nisi u potpunosti iskoristio. Na potezu su izabrani lokalni vlastodršci, kojima sugerišemo da po nekad pogledaju kroz prozor, jer srce i duša grada je građanin. 

Slični članci

Back to top button