Hercegovina

Vlada HNK: Dodijeljena sredstva za poljoprivrednike, borce i porodilje

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) je, na današnjoj 154. sjednici, a na osnovu odredbi Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom, donijela više odluka kojima se utvrđuje mjesečna novčana pomoć majkama-porodiljama, saopšteno je iz Vlade HNK.

Tako je Vlada HNK donijela Odluku o utvrđivanju visine novčane pomoći nezaposlenoj porodilji u mjesečnom iznosu od 400,00 KM, Odluku o utvrđivanju postotka naknade umjesto plate ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta u iznosu 40 % od prosječne plate koju je žena-majka ostvarila u periodu od 6 mjeseci prije početka korištenja porodiljnog odsustva, Odluku o utvrđivanju prava na naknadu plate i visini naknade ženi-majci u radnom odnosu kod korisnika Budžeta HNK za vrijeme porodiljnog odsustva koja se isplaćuje iz Budžeta HNK u iznosu 100 % plate koju je ostvarila u mjesecu prije stupanja na porodiljno odsustvo, te Odluku o utvrđivanju visine jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 400,00 KM, saopšteno je iz Vlade HNK.

Vlada je donijela Odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli novčanih sredstava ustanovama i udruženjima u okviru kojih su organizirane javne kuhinje u ukupnom iznosu od 72.000,00 KM i to Udruženju Crveni križ grada Mostara – Narodna kuhinja 24.500,00 KM, Pučkoj kuhinji Mostar 21.500,00 KM, Udruženju HO ”Merhamet” MDD RO Mostar 13.000,00 KM i Udruzi HO ”Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan” Mostar 13.000,00 KM.

Također, Vlada je donijela Odluku o odabiru projekata za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2022. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite sa pozicije ”Finansiranje projekata socijalne politike” u iznosu od 80.000,00 KM. Nakon provedenog javnog poziva, na osnovu ranije utvrđenih kriterija, odobreno je finansiranje za ukupno 31 projekat.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Grada Mostara i Prozor-Rame.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, Vlada je dala saglasnost na Sporazum između Ministarstva saobraćaja i veza i Općine Ravno o utvrđivanju zajedničkog interesa za izgradnju nove trase dionice ceste Zavala-Orahov Do – granica BiH/RH u dužini od 10 km. Ovom odlukom Ministarstvo saobraćaja i veza zaduženo je provesti sve pripremne radnje za izgradnju nove trase dionice ceste Zavala-Orahov Do – granica BiH/RH, a Općina Ravno će kao implementator – investitor projekta provesti sve potrebne aktivnosti kako bi osigurala finansijska sredstva za izgradnju navedene dionice javne ceste.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa o izmjeni Programa utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu, te Program o izmjeni Programa utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu. Izmjenama ovog programa, novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu osigurane su u iznosu od 3.475.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu u iznosu 4.210.000,00 KM. Prava iz Programa ostvarivat će se na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK.

Uz nabrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja, stoji u saooštenju.

Novikonjic.ba

Slični članci

Back to top button