BiHVijesti

Parlament BiH kupio laptope za 107 hiljada i jedan automobil za čak 94 hiljade KM

Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH donio je odluku o izboru banjalučke firme za kupovinu laptopa u vrijednosti 107 hiljada KM.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 02.11.2022. i Ugovor za nabavku IT opreme za potrebe Parlamentarne skupštine BiH (Lot 1. Laptopi) i dodjeljuje se ponuđaču “Lanaco” d.o.o. Banja Luka za ponuđenu cijenu u iznosu od 107.967,60 KM sa PDV-om (bez PDV-a 92.280,00 KM).

Procijenjena vrijednost javne nabavke IT opreme za potrebe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Lot 1. Laptopi) bila je 108.000 KM.

Interesantno, na tender se prijavila samo jedna firma, koja je na kraju i dobila posao.

Izbor ponuđača za nabavku laptopa

Izbor ponuđača za nabavku laptopa

“U postupku ocjene provedenog postupka, Kolegij Sekretarijata nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku”, navedeno je u odluci.

Za potrebe Parlamentarne skupštine BiH nedavno je kupljen i novi luksuzni automobile marke VW Passat čija vrijednost iznosi čak 94.440 KM.

Izbor ponuđača za nabavku automobila

Izbor ponuđača za nabavku automobila

“Komisija za javnu nabavku preporučila je Kolegiju Sekretarijata od 18.10.2022. da u postupku nabavke automobila za potrebe Parlamentarne skupštine BiH, donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ponuđača AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo, čija ukupna cijena ponude za jedan novi automobil marke VW, tip PASSAT 2,0 TDI DSG 4MOT, model CB247T sa zahtjevanom opremom, prema Ponudi iznosi 80.717,95 KM bez PDV-a odnosno 94.440 KM sa uračunatim PDV-om”, naveli su u odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Treba istaći da su ovo samo neke u nizu nabavki koje su proteklih mjeseci zaključile institucije BiH.

Klix/Novikonjiic

Slični članci

Back to top button