BiHBiznisDruštvoPrivreda

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA KREDITNE PLASMANE KOJE ODOBRI RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH

Na osnovu Odluke  o davanju saglasnosti na Protokol  o saradnji  između  Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i  Razvojne  banke F BiH, broj: 01-1-02-1426/22 od  19. 5. 2022.  godine, i Protokola između Vlade  Hercegovačko-neretvanskog kantona i Razvojne banke Federacije BiH, broj: 01-1-02-1426-2/22 od 18. 7. 2022. godine, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona

objavila je Javni poziv za prikupljanje prijava za  subvencioniranje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnicima kreditnih sredstava za nove kredite koje odobri Razvojna banka Federacije BiH, nakon datuma zaključenja Protokola (18. 7. 2022. godine), i subvencioniranje kamate korisnicima kreditnih sredstava kojima su reprogramirani krediti za djelatnost javnog, cestovnog, linijskog prevoza putnika, a čija je subvencija kamata obuhvaćena Protokolom, broj: 01-1-02-1843/20, odnosno broj: 8820-III/20, kod kojih se subvencija kamata primjenjuje na cjelokupan iznos kredita, a najviše do 2 miliona KM.

Javni poziv i prijavni obrazac možete preuzeti u priloženim dokumentima.Filefinal_jp_8.11.22_b.docxFileobrazac_zsk2_201022_b.docx

Slični članci

Back to top button