BiHDruštvoPolitikaVijestiZanimljivosti

Vlada FBiH imenovala tim za zaštitu ljudi od divljih životinja

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede Kemal Hrnjić donio je rješenje o imenovanju interventnog tima za velike zvijeri (mrki medvjed, vuk i ris) u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Interventni tim ima 39 članova, a imenovan je na period od dvije godine.

Kako je nevedeno u rješenju, zadatak Interventnog tima je da u urgentnim situacijama postupa u cilju humane brige i dobrobiti velikih zvijeri (mrki medvjed, vuk i ris), te da blagovremeno izvrši obaveze u slučaju potrebe za hitnim intervencijama.

– Interventni tim svoje aktivnosti provodi u skladu sa Protokolom za postupanje članova interventnog tima i zadacima iz planova upravljanja zaštićenim vrstama divljači u FBiH, a naročito pri pojavi problematičnih velikih zvijeri opasnih po život ljudi, kada nastupi neuobičajeno velika šteta na imovini, javnom dobru, dobru od općeg interesa ili domaćim životinjama, pojavi stradanja u prometu, kao i u slučaju sumnje da je zaštićena divljač ugrožena u mjeri da ne može samostalno opstati u prirodi – stoji, između ostalog, u rješenju.

Za potrebe rada Interventnog tima neophodno je izvršiti nabavku potrebne opreme. Nabavka opreme će se finansirati iz budžeta FBiH ili Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prenosi Faktor.

Slični članci

Back to top button