DruštvoHercegovinaJablanicaKonjicVijesti

VLADA HNK IZDVAJA 4,2 MILIONA KM ZA LOKALNE SAOBRAĆAJNICE

– Prepoznajući značaj razvoja i izgradnje lokalnih i nekategoriziranih cesta, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, putem našeg resornog ministarstva i naše Uprave za ceste, osigurala doznačivanje ukupnog iznosa od 4.205.000,00 KM jedinicama lokalne samouprave odnosno gradovima i općinama na području HNK-a za projekte u cestogradnji, obnovi i uopće zahvatima na toj kategoriji saobraćajnica koje su, u većini slučajeva, žile kucavice za predmetne lokalne sredine – izjavio je danas ministar saobraćaja i veza HNK-a Ivo Bevanda koji je, zajedno sa direktorom Uprave za ceste HNK-a Kemalom Šoljićem, potpisao pripadajuće ugovore sa gradonačelnicima i načelnicima odnosno predstavnicima sedam gradova i općina sa područja HNK-a.

Naime, na osnovu inicijative jedinica lokalne samouprave, u Budžetu HNK-a osigurana su grant sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM kojima će biti omogućeno provođenje projekata na lokalnim cestama. Sredstva su raspodijeljena na osnovu provedenog Javnog poziva i njime utvrđenih mjerila i načina utvrđivanja visine sredstava po korisnicima. Takođe, Vlada je donijela Odluku na osnovu koje je jedinicama lokalne samouprave na provođenje doznačeno i dodatnih 2.705.000,00 KM namijenjenih za važnije priključne lokalne ceste, planirane Planom i programom Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK-a za 2024. godinu.

Uplata sredstava na račune gradova i općina uslijedit će nakon današnjeg potpisivanja ugovora kojima su regulisana međusobna prava i obaveze te osiguran nadzor nad utroškom sredstava. Obuhvaćeni su Grad Mostar, Grad Konjic, Grad Stolac, Općina Čitluk, Općina Neum, Općina Prozor-Rama i Općina Jablanica, dok će projekte koji se odnose na područja Grada Čapljine i Općine Ravno samostalno provesti resorno ministarstvo.

– Realizacijom planiranih projekata biće značajno unapređeno stanje na lokalnim i nekategoriziranim cestama, što će u velikoj mjeri doprinijeti boljim uslovima za život stanovnika svih područja našeg kantona – izjavio je ovom prilikom Kemal Šoljić.

Slični članci

Back to top button