BiznisDruštvoKonjicMagazinPoljoprivredaPrivredaVijesti

Unapređenje zaštite od požara, ruralnog razvoja i organske proizvodnje

Predstavnici organizacije People in Need, koja provodi projekat” FIRES” koji finansira Vlada Republike Češke, u cilju priprema za realizaciju projekata u Konjicu, sastali su se sa gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem i predstavnicima preduzeća Šumarstvo Prenj Konjic, Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Federalnog zavoda za agropedologiju.

Tokom sastanka razgovarano je o projektima koji se odnose na zaštitu od požara, ruralni razvoj i organsku proizvodnju.

-Glavni cilj je zaštita prirode ljudi i zemljišta od požara. Kako bismo to postigli u ovom projektu pružamo podršku kroz nove tehnologije i kroz izgradnju kapaciteta kako bi se lokalne snage mogle izboriti sa šumskim požarima. Saradnja ključnih aktera sa kojima smo se sastali bitna je kako bismo zajedno doprinijeli očuvanju endemskih prirodnih resursa, koje ovaj grad ima. Kroz projekte aktivnosti planirano je postavljanje senzora za ranu detekciju požara, korištenje dronova opremljenih termalnim kamerama, jačanje vatrogasnih sposobnosti zajednica i podizanje svijesti među građanima o prevenciji šumskih požara i ozbiljnim prijetnjama koje oni predstavljaju. Projektom će biti postavljen komunikacijski mehanizam koji će upozoravati građane u slučaju eskalacije požara putem SMS sistema upozorenja, kao i korištenje različitih platformi društvenih medija u obrazovne svrhe i promjene društvenog ponašanja – kazao je Tim Jenkins, direktor PIN BiH, predstavnik za zapadni Balkan.

– Ovo su značajne aktivnosti kada je riječ o preventivnom djelovanju i spriječavanja šumskih požara. Uspjeli smo da dogovorimo sa organizacijom People in Need, sa Gradskom upravom i Federalnim agropedološkim zavodom, Savezom poljoprivrednih udruženja, da se u skorije vrijeme implementira projekat, koji će omogućiti bržu intervenciju prilikom izbijanja i gašenja požara. Riječ je o sistemu koji podrazumijeva postavljanja kamera na područijima koja su jako osjetljiva na šumske požare i korištenje dron tehnologije – kazao je Fedža Voloder, direktor preduzeće Šumarstvo Prenj Konjic

Alma Huseinbegović Radmanić podsjećajući na značaj podrške Federalnog agropedološkog zavoda sa kojim Grad Konjic ima potpisan sporazum o saradnji u domenu svojih nadležnosti, naglasila je kako će Savez u narednom periodu kroz pomenute aktivnosti raditi na edukaciji poljoprivrenih proizvođača kako bi se u značajnijoj mjeri razvila svijest da paljenje korova prilikom čišćenja poljoprivrednih površina može imati nesagledive posljedice, te da se u tom smislu pokuša uraditi više, kako bi se zaštitili ljudski životi, šumska bogatstva i zemljište od pažara.

Grad Konjic

Slični članci

Back to top button