BiHBiznisDruštvoKonjicNVOPROMOVijestiZanimljivosti

KONJIC Osnivački sastanak Inicijative za poštivanje ženskih ljudskih prava na tržištu rada

U Konjicu je danas održan osnivački sastanak “Inicijative za poštivanje ženskih ljudskih prava na tržištu rada,” aktivnosti koja je dio projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava na tržištu rada.”

Projekt implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji sa Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici/ce istaknutih bh. organizacija civilnog društva, sindikata i privrednih komora iz Bosne i Hercegovine (BiH). Diskutovalo se o ljudskim pravima na tržištu rada, s posebnim osvrtom na prava žena.

Žene često šute o diskriminaciji

“Nažalost, posebno u manjim sredinama, žene bivaju osuđene kada se požale na neki vid uznemiravanja na radnom mjestu. Zbog nepovjerenja u sistem, se žene vrlo često ne odluče da rade na zaštiti svojih prava,” rekao je Goran Stanković, predstavnik Saveza sindikata Republike Srpske na današnjem sastanku.

Ciljevi inicijative

Jedan od ciljeva inicijative je uspostavljanje saradnje sa bh. privrednim subjektima kako bi se postiglo smanjenje diskriminatornih praksi pri zapošljavanju.

“Privrednici i zaposlenice nisu dovoljno informisani o ovoj temi. Ova tema bi trebala da se uvede u program srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, pa i na području porodice. Mislim da je ključno da se djeca u nekom ranijem uzrastu nauče šta je primjereno ponašanje, a šta nije,” izjavila je Nevenka Jevrić, predstavnica Privredne komore Brčko distrikta.

Informisanje javnosti i izgradnja kapaciteta

Sljedeći koraci inicijative podrazumijevaju izgradnju kapaciteta zaagovaranje kako bi se ova tema stavila na visoki medijski i javni dnevni red, te kako bi se zainteresovali građani i građanke za ova pitanja. Sve to čini se sa ciljem da vlasti ne bi mogle zanemariti ili odgoditi potrebno političko djelovanje.

Istraživanje o diskriminaciji na tržištu rada

U projekat je do sada uključeno osam poslovnih subjekata koji će dobiti priliku da razviju integrativne i transformativne politike (protokole, mehanizme, odluke i druge procedure za rješavanje štetnih uticaja na ljudska prava). U okviru projekta je, između ostalog, provedena i online anketa u maju 2024. godine sa ciljem da se dobije objektivna slika o položaju ispitanika/ica na tržištu rada.

Rezultati ankete o diskriminaciji žena

  • 54,4% ispitanika/ica je doživjelo diskriminaciju na radnom mjestu.
  • 77,5% ispitanika/ica nije prijavilo diskriminaciju ili nasilje kojem su bili izloženi.
  • 64,8% ispitanika/ica nije napustilo radno mjesto na kojem su doživjeli nasilje.

Najčešće oblike nasilja na radu

  • Verbalno nasilje: 33,6% ispitanika/ica je bilo izloženo uvredljivim riječima i komentarima.
  • Neverbalno nasilje: 45,2% ispitanika/ica je bilo izloženo gestikulacijama, insinuacijama i znacima koji upućuju na nametanje seksualnog odnosa.
  • Fizičko nasilje: 69,4% ispitanika/ica je bilo izloženo nepotrebnom fizičkom kontaktu i dodirivanju dijelova tijela.

Slični članci

Back to top button