BiHDruštvoPolitikaVijesti

Sud utvrdio da je Vlada FBiH diskriminisala Bošnjake

Općinski sud u Sarajevu donio je mjeru osiguranja kojom je, do okončanja postupka, naloženo vraćanje “starog” Nadzornog odbora BH Pošte kojeg je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smijenila u decembru prošle godine.

Slična situacija bila je i u slučaju smjene Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Na sjednici je 4. oktobra 2023. godine Vlada FBiH smijenila članove Nadzornog i Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. 

Kantonalni sud u Sarajevu je donio rješenje u kojem stoji da je odluka Vlade BiH bila nezakonita i naložila vraćanje starog Nadzornog odbora KCUS-a. U međuvremenu Vlada FBiH je zatražila od Vrhovnog suda FBiH preispitvanje rješenja Kantonalnog suda. Nakon razmatranja žalbe Vrhovni sud FBiH je predmet na postupanje ponovo vratio Kantonalnom sudu u Sarajevu. Sada se čeka nova odluka.

Što se tiče BH Pošte, mjera osiguranja je donesena zbog toga što je Sud uočio vjerovatnu diskriminaciju Bošnjaka, kada je Skupština BH Pošte, temeljem prethodnih saglasnosti Vlade FBiH, u decembru prošle godine prvo razriješila, a potom imenovala nove članove Nadzornog odbora.

Vlada je, naime, prvo dala prethodnu saglasnost da se, zbog nepovjerenja, razriješi sedam članova NO, među kojima je bilo šest Bošnjaka i jedan Hrvat, da bi, istog dana, dala saglasnost za imenovanje istog Hrvata i novih šest Bošnjaka. Ukratko, Hrvat Josip Bulić (HDZ) bio je član NO koji je, prvo izgubio povjerenje Vlade FBiH, a potom ga je, za razliku od svojih kolega Bošnjaka, istoga dana ponovo zadobio, objavila je Istraga.

– Određuje se mjera osiguranja i zabranjuje se protivniku osiguranja da izvrši odluku Skupštine broj S.D.01-19564/23 od 08.12.2023.godine i Odluku Skupštine broj S.D.01-19565/23 od 08.12.2023.godine, a sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka po tužbi tužitelja/predlagatelja koja je podnesena dana 21.12.2023.godine – navedeno je u Rješenju Općinskog suda u Sarajevu od 19. aprila ove godine.

Protiv ovog Rješenja dopuštena je žalba Kantonalnom sudu u Sarajevu.

U oktobru 2021. godine Vlada Federacije BiH je sa, tada Fadilom Novalićem na čelu, dala prethodnu saglasnosti Skupštini BH Pošte da imenuje Ziju Brzinu, Amira Karića, Emira Sulejmanovića, Denisa Zahirovića, Muvedeta Šišića, Mirela Miškovića i Josipa Bulića. Skupština dioničara BH Pošte je potvrdila njihovo imenovanje na četiri godine. Međutim nakon što je Christian Schmidt nametnuo novu Vladu Federacije BiH u aprilu prošle godine, Vlada FBiH sa Nerminom Nikšićem na čelu započinje proces imenovanja novih članova upravljačkih struktura javnih preduzeća.

Tako, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 16. sjednici, održanoj 04.10.2023. godine i 17. sjednici, održanoj 20.10.2023. godine, donosi Odluku o razrješenju članova NO BH Pošte.

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo ispred državnog kapitala, prije isteka mandata i to: Zijo Brzina, Mirel Mišković, Josip Bulić, Muvedet Šišić, Emir Sulejmanović, Amir Karić, Denis Zahirović – navedeno je u odluci Vlade FBiH.

Svi članovi NO, uključujući i Josipa Bulića, Hrvata iz HDZ-a BiH, razriješeni iz razloga što “nisu imali podršku Vlade FBiH”.

Istog dana Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora i to: Stipe Prlić, Tarik Imamagić, Mufid Lojo, Adnan Kuč, Armen Jajčević, Mesud Ajanović, Josip Bulić.

Dakle, HDZ-ov Hrvat Josip Bulić je u istom danu i izgubio i dobio povjerenje Vlade FBiH, dok su njegove dugogodišnje kolege Bošnjaci – nepovratno izgubili povjerenje.

Upravo ovo bio je osnov bošnjačkim članovima NO da pokrenu tužbu protiv BH Pošte i Općinski sud u Sarajevu je 19. aprila donio mjeru osiguranja.

Evo ključnog dijela obrazloženja odluke: 

– Poštujući odredbu člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije Sud nalazi da su predlagatelji (smijenjeni članovi NO) učinili vjerovatnim da je povrijeđeno njihovo pravo na jednako postupanje. Naime, provedenim dokazima, učinili su vjerovatnim da je protivnik (BH Pošta i Vlada), u situaciji ponovnog imenovanja v.d. članova Nadzornog odbora, nejednako postupao prema predlagateljimaa u odnosu na ranijeg člana Nadzornog odbora Josipa Bulića, a da pri tome ne pripadaju istoj nacionalnoj skupini.

S druge strane, protivnik u toku dokaznog postupka nije niti pokušao osporiti navode da je prema predlagateljima različito postupano u odnosu na člana Nadzornog odbora Bulić Josipa, odnosno protivnik nije niti osporavao tvrdnje predlagatelja da je Bulić Josip pripadnik hrvatskog naroda koji je bio član Nadzornog odbora u sazivu istog zajedno s predlagateljima, a da je istog dana kada su predlagatelji razriješeni članstva prije isteka mandata, ponovno imenovan za v.d. člana Nadzornog odbora.

Pri tome, sporne odluke protivnika ne sadrže obrazloženje. Protivnik predlagatelja nije izveo niti jedan dokaz na okolnosti svojih tvrdnji da su predmetne odluke koje se poništavaju tužbom zakonite – navedeno je u obrazloženju Rješenja Općinskog suda u Sarajajevu. 

Faktor.ba

Slični članci

Back to top button