BiHDruštvoPolitikaVijesti

Zakon o prodaji stanova na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH

Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je za danas.

Na dnevnom redu su predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova sa stanarskim pravom.

Ovim zakonskim rješenjem se provodi i presuda Ustavnog suda FBiH iz 2017. godine i otklanja povreda prava na lokalnu samoupravu tako što se iznos od 70 posto sredstava za izdvajanje u stambeni fond lokalne samouprave smanjuje na iznos od 30 posto.

Prijedlogom zakona mijenja se i član 39e. koji propisuje da se nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor, a koji je napustio stan u FBiH i nakon toga iz istog stambenog fonda ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, sticanjem novog stana raskida ugovor o otkupu stana u FBiH, da nema pravo na povrat stana, niti pravo na upis prava vlasništva nad tim stanom.

Stanarsko pravo

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor, a koji je nakon 14. decembra 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija BiH, a nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od FBiH u iznosu od 1.000 KM po kvadratnom metru stana, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje.

Pravo na naknadu ostvaruje nosilac prava iz pravno obavezujućeg ugovora čiji je zahtjev za vraćanje stana odbijen.

Nosilac stanarskog prava ili član njegovog porodičnog domaćinstva koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana i koji nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, a čiji je zahtjev za povrat stana odbijen u skladu sa članom 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, ima pravo na naknadu od FBiH.

Nosilac stanarskog prava ili član njegovog porodičnog domaćinstva koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a koji je stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, nema pravo na povrat stana niti pravo na naknadu.

Naknade se isplaćuju u dvije jednake godišnje rate, dok se zahtjev za naknadu iz ovog člana podnosi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predlagač u razlozima za donošenje ovih izmjena i dopuna napominje da sudovi u Federaciji BiH u posljednje vrijeme, a usljed nedostatka propisa, donose presude utvrđujući da se tužiteljima isplaćuju naknade po tržišnim vrijednostima stana i da je, s obzirom na sve više ovakvih tužbi, neophodno donijeti zakonsko rješenje u što kraćem vremenskom roku kako bi se izbjegle dalje negativne posljedice po Budžet FBiH.

Također, planirane su i druge tačke dnevnog reda, uključujući izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emitiranja (9M) trezorskih zapisa dana 12.12.2023., izvještaj o odlukama o pomilovanju pravosnažno osuđenih osoba donesenih u prošloj godini, kao i prijedlozi o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda i izmjenama odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela ovog doma.

Prethodna sjednica Doma naroda održana je krajem januara kada je potvrđen ovogodišnji budžet Federacije BiH.

Klix.ba

Slični članci

Back to top button