BiHDruštvoPrivredaVijesti

NAKON OSTVARENOG REKORDNOG GUBITKA Elektroprivreda BiH razmatra poskupljenje cijena struje za domaćinstva

Nakon što je u 2023. godini ostvaren rekordan gubitak od čak 140 milijuna KM, Elektroprivreda BiH planira u naredne tri godine poslovati pozitivno i ujedno investirati veliki novac u nove energetske objekte, ali to podrazumijeva i rast cijena električne energije, piše Biznisinfo.

Između ostalog, u EPBiH planiraju rast cijena struje i za domaćinstva u Federaciji BiH.

Plan poslovanja

Ovo se vidi iz dokumenta Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za razdoblje 2024. – 2026. koji će biti razmatran na Skupštini dioničara.

Planom je predviđeno ostvarenje dobiti u planskim godinama (2024-2026), a na bazi planskih projekcija i pretpostavki. Pored toga, planirano je i značajno zaduživanje kod međunarodnih i domaćih financijskih institucija, kako bi se zatvorila financijska konstrukcija za ulaganja u planskom razdoblju, koja dosežu iznos od preko 1,7 milijardi KM, s tim da se pojedini projekti protežu i na godine nakon toga.

“Izvjesno je da će većina potrebnih financijskih sredstava, posebno za projekte u vezi proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, morati biti osigurana iz eksternih izvora, što će dovesti do znatno većeg nivoa zaduženosti Društva u odnosu na trenutni nivo. S obzirom na godinama prisutnu nisku stopu rentabilnosti, te značajne odlive u vezi ZD rudnika, Društvo nema dovoljna akumulirana novčana sredstva da može ulaganja financirati pretežno iz vlastitih izvora”, navodi se.

Planom je predviđen početak izgradnje više novih energetskih objekata. Predviđen je početak izgradnje HE Janjići, kao i početak izgradnje drugih novih proizvodnih objekata, od kojih su vjetroelektrana Vlašić i nekoliko solarnih elektrana, za čiju izgradnju bi bila korištena sredstva međunarodnih financijskih institucija i vlastita sredstva iz gotovinskog tijeka po osnovu internog obračuna naknada za emisiju CO2.

Predviđeno je da u toku ovog razdoblja počne proizvodnja u nekoliko novih objekata solarnih elektrana, Gračanica 1, Gračanica 2, Gornja Breza, Banovići Selo, Podveležje 3.

Investiranja u rudnike

U skladu s raspoloživim mogućnostima i planovima prestrukturiranja rudnika, nastavit će se i s investiranjem u rudnike uglja u sastavu Koncerna EP BiH, kako bi se na duži rok osigurala stabilna i održiva proizvodnja uglja u obujmu potrebnom za planirani rad termoelektrana, ne samo u planskom razdoblju nego i u preostalom razdoblju rada pojedinih blokova.

U skladu sa strateškim ciljem EP BiH da značajno poveća udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, planirana su i sredstva za otkup projekata obnovljivih izvora energije koji su već u pogonu i projekata koji su u razvoju, kao i otkup ili zakup zemljišta pogodnih za izgradnju solarnih elektrana. Osim toga, planiraju se aktivnosti i ulaganja u već identificirane projekte solarne energije što je prepoznato kao razvojna šansa.

Ovaj plan predviđa značajna ulaganja vlastitih i kreditnih sredstava u razvoj i implementaciju ovih projekata te bi naredni trogodišnji period trebao biti obilježen izgradnjom više FNE na nekoliko perspektivnih lokacija.

No, problem su cijene struje koje se prodaju kupcima

“Prilikom finalizacije ovog Plana kao ulazna pretpostavka korištene su važeće (početkom siječnja 2024. godine) cijene za prodaju kupcima na javnoj opskrbi uz pretpostavku povećanja istih za prosječno 10 posto od 1. 6. 2024. godine. Također, u najavi su pregovori u vezi Granskog kolektivnog ugovora sa SEER-om FBiH, a čiji ishod može imati utjecaja na troškove radne snage u planskom razdoblju. U slučaju da u narednom razdoblju dođe do korekcije više značajnih ulaznih i izlaznih cijena i energetskih elemenata, bit će pripremljen revidovani plan”; stoji u dokumentu.

Planirano je da se najveći dio planirane dobiti zadrži u Društvu, te iskoristi kao izvor financiranja za buduće investicije. Postojeći i potencijalni kreditori će analizirati gotovinske tokove Društva i Koncerna kao jednu od ključnih podloga za odobrenje kreditnih aranžmana.

U jednom dijelu ovog opsežnog dokumenta jasno se navodi da je cilj povećanje cijena i za domaćinstva, a ne samo za gospodarstvo, te da će se raditi na tome da se javnost pripremi za takvu odluku.

“Bitno je kupce i javnost uvjeriti da je postupno povećanje prodajnih cijena energije, naročito za domaćinstva, uzimajući u obzir troškove proizvodnje i tržišne okolnosti, nužno ako želimo na duži rok računati na domaće izvore električne energije koji će biti okolinski i klimatski prihvatljiviji od postojećih”, stoji u dokumentu.

Kako se navodi, najveći dio planirane prodaje električne energije krajnjim kupcima odnosi se na kategoriju Domaćinstva, kod koje je planirano povećanje tarifnih stavova za energiju za 2024. godinu.

Sigurno je, ističu, da će u narednih 2-7 godina biti uvedeno plaćanje taksi ili sličnih naknada na CO2 emisije iz termoelektrana na prostoru BiH, a na Državi i EP BiH je da se izbore da to bude postupno i uz što manje troškove.

Planiran je porast broja krajnjih kupaca za oko 1% u odnosu na 2023. godinu, kao i mala (slična kao u 2023. godinu) količina energije koju će dio krajnjih kupaca nabaviti od drugih opskrbljivača u BiH, pri čemu EP BiH (odnosno distributivna djelatnost) ostvaruje samo prihod od mrežarine.

Planom je predviđeno da EP BiH zadrži preko 99% udjela (gledano po obujmu prodate energije) u opskrbi krajnih kupaca.

Slični članci

Back to top button