BiHDruštvo

NOVE CIJENE OD SUTRA: Što sve pokriva osiguranje od autoodgovornosti pri registraciji vozila

Kako je to određeno Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu, jedna od obveznih vrsta osiguranja je i osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama, odnosno osiguranje od autoodgovornosti.

U posljednje vrijeme u različitim člancima često čitamo o ”registraciji vozila” iako se u samom tekstu žele istaknuti određena pitanja koja se odnose isključivo na policu obveznog osiguranja od autoodgovornosti, priopćeno je iz Agencije za nadzor osiguranja FBiH, prenosi FENA.

Kako se dodaje, zaključena polica osiguranja od autoodgovornosti je samo jedan od obveznih preduvjeta u postupku registracije motornih vozila, koji je reguliran posebnim pravilnikom donesenim od nadležnog ministarstva na razini Bosne i Hercegovine.

Različiti pojmovi

”Registracija vozila” i ”polica osiguranja od autoodgovornosti” su različiti pojmovi i ne mogu se poistovjetiti, navode u priopćenju.

Dalje stoji kako polica osiguranja od autoodgovornosti pokriva odgovornost vlasnika, odnosno korisnika vozila prema trećim osobama koje imaju zahtjev za naknadu štete koju mu isti prouzrokuju, te je vlasnik vozila dužan zaključiti ugovor o osiguranju od autoodgovornosti za štetu koju upotrebom vozila prouzrokuje trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari u skladu sa Zakonom.

”Polica osiguranja autoodgovornosti je isključivo produkt sektora osiguranja koji čini dio financijskog sektora BiH/FBiH. Djelatnost osiguranja je dio financijskog sektora koja je zbog svoje specifičnosti i značajnosti strogo regulirana djelatnost i to primarno kroz Zakon o osiguranju, a dodatno, između ostalog, u dijelu obveznih osiguranja i kroz Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu”, pojašnjeno je.

Nadzor nad sektorom osiguranja u FBiH vrši Agencija za nadzor osiguranja FBiH koja je samostalna i neovisna neprofitna institucija koja za svoj rad odgovara Vladi FBiH.

“Cijeneći kompleksnost i važnost djelatnosti osiguranja ključno je istaknuti da su društva za osiguranje dužna poslovati po ekonomskim principima, pravilima struke osiguranja i aktuarske struke, držati se dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala. Osiguranje od autoodgovornosti čini 59 posto portfelja u okviru neživotnih osiguranja na tržištu FBiH, preko pola milijuna subjekata ima minimalno jednu policu osiguranja od autoodgovornosti. Ova vrsta osiguranja ima i poseban društveni značaj, imajući u vidu broj vozila, broj prometnih nesreća i ukupne štetne posljedice”, navodi se.

Nove cijene od 1. novembra

Također stoji kako je važan datum za sektor osiguranja FBiH 1. novembra kada, u skladu sa Zakonom o obveznom osiguranju u prometu, stupa na snagu postepena i fazna deregulacija, tj. društva za osiguranje stječu pravo da uz prethodno dato odobrenje primjenjuju vlastite tarife premija za osiguranje od autoodgovornosti.

Visina premije osiguranja od autoodgovornosti u FBiH do 31. listopada ove godine je u skladu sa Zakonom o obveznom osiguranju u prometu određena administrativno, kroz podzakonski akt donesen od strane Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Iz Agencije pojašnjavaju da faza deregulacije ima za cilj pripremiti društva za osiguranje/tržište osiguranja za potpunu liberalizaciju u koju su države članice Europske unije ušle s ulaskom u članstvo, a čime se u konačnici postiže potpuna usklađenost s Direktivama Europske unije.

Što sve utječe na izračun premije autoodgovornosti?

U cilju kontinuiranog osiguranja uvjeta solventnosti društava za osiguranje, iz Agencije naglašavaju da postoje razni faktori koji utječu na izračun premije autoodgovornosti kao što su frekvencija šteta (povijesni podaci), snaga motornog vozila i ostale karakteristike vozila, karakteristike vozača, intenzitet šteta (povijesni podaci), kvota šteta, očekivani broj osiguranja, trajanje osiguranja, osigurana suma, očekivani troškovi poslovanja, inflacija.

“Navedeni parametri se aktuarskim obračunima, načelima i pravilima struke uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja tarifa i cjenika za ovu vrstu osiguranja, a sve u cilju trajnog ispunjenja solventnosti, osiguranja osiguravateljnih fondova i zaštite interesa osiguranika i oštećenika, kao i sektora osiguranja u FBiH u cjelini. Princip slobodnog određivanja cijena osiguranja znači da osiguravajuća društva imaju određenu autonomiju u postavljanju premija osiguranja, uz poštivanje određenih principa pravičnosti i konkurencije. Ovi principi su obično obuhvaćeni općim okvirom direktiva i regulativa o osiguranju u EU, kao što su direktive o osiguranju od autoodgovornosti, direktive o općem osiguranju i drugi relevantni akti”, dodaje se.

Na kraju je istaknuto da se Bosna i Hercegovina Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju obvezala na provođenje strukturalnih reformi potrebnih za nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, što podrazumijeva postupnu harmonizaciju propisa s europskom pravnom stečevinom, a jedna od obveza je uspostavljanje i slobodno formiranje cjenika premije osiguranja od autoodgovornosti.

Navedeno upućuje da BiH ostaje posvećena procesu europskih integracija, a deregulacija cijena obveznog osiguranja u FBiH predstavlja još jedan važan korak ka ostvarivanju ovih ciljeva, zaključeno je u priopćenju.

Slični članci

Back to top button