KonjicVijestiZanimljivosti

KONJIC Konkurs za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2023./24. godini

Grad Konjic će u školskoj/akademskoj 2023./24. godini stipendirati sljedeće kategorije redovnih studenata prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja i posebnih kategorija redovnih srednjoškolaca koji imaju stalno prebivalište na području grada Konjica:

 1. Studenti-djeca šehida i poginulih boraca koji su upisali prvu ili ostale godine na nekoj od visokoškolskih ustanova;
 2. Studenti-djeca ratnih vojnih invalida sa stepenom invaliditeta 50 i više procenata i umrlih ratnih vojnih invalida;
 3. Srednjoškolci i studenti koji se školuju pod posebnim uslovima;
 4. Srednjoškolci i studenti iz porodica korisnika stalne novčane pomoći po kategorizaciji Centra za socijalni rad Konjic;
 5. Srednjoškolci i studenti sa invaliditetom, korisnici lične invalidnine, utvrđene Rješenjem JU Centar za socijalni rad Konjic;
 6. Srednjoškolci i studenti bez jednog ili oba roditelja;
 7. Učenici generacije Javnih ustanova Osnovnih škola sa područja grada Konjica za 2022./23. godinu i studenti-učenici generacije u JU Srednja škola Konjic za 2022./23. godinu;
 8. Srednjoškolci i studenti koji imaju status člana reprezentacije BiH u sportu sa potvrdom Predsjedništva strukovnog saveza;
 9. Po jednog studenta-najaktivnijeg člana AP “Neretva”, BZK “Preporod”, HKD “Napredak” i “Crvenog krsta/križa”
 10. Tri (3) učenika JU “Srednja škola” Konjic najuspješnija na takmičenjima koja organizuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i Pedagoški zavod HNK.
 11. Stipendiste Grada Konjica koji su upisali novu školsku/studijsku godinu bez ponavljanja razreda, obnavljanja godine ili prelaska na neki drugi studij;
 12. Studente deficitarnih studija (po Odluci Gradonačelnika Grada Konjica broj: 09-34-1-4569/23 od 12.10.2023. godine);
 13. Srednjoškolce deficitarnih zanimanja (po Odluci Gradonačelnika Grada Konjica broj: 09-34-1-4568/23 od 12.10.2023. godine) – 15 stipendija;
 14. Studente iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima čija primanja ne prelaze, po članu domaćinstva 1/3 prosječne plate u HNK iz prethodne godine (1200,00 KM prema Federalnom zavodu za statistiku);
 15. Studenti iz porodica sa dva ili više studenata bez obzira na prihodovni cenzus (lista stipendista iz ove kategorije bit će sačinjena nakon provedenog konkursa).

VIŠE INFORMACIJA: O V D J E

Na Konkurs mogu aplicirati:

 • studenti koji nisu obnovili više od jedne godine, s tim da ne može biti godina u kojoj konkuriše za stipendiju (dokaz – potvrda fakulteta);
 • studenti koji studiraju na akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini. (Lista akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH objavljena je na: http://www.hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx)

Slični članci

Back to top button