BiHDruštvoNVOPrivredaVijesti

Šta se dešava s Nacrtom Zakona o vodama FBiH i da li možemo ubrzo očekivati novi tekst Zakona?

Zakon o vodama igra ključnu ulogu u očuvanju vodenih resursa, zaštiti okoliša, strogo planiranom korištenju voda i zaštiti interesa građana. On pruža okvir za ravnotežu između ljudskih potreba, industrijskih aktivnosti i očuvanja prirode, čime doprinosi održivom razvoju društva.

Nažalost, 09.06.2023. godine, aktom Vlade FBiH iz parlamentarne procedure povučen je Nacrt zakona o vodama FBiH koji predlaže izmjene i dopune postojećeg Zakona, a da bi osigurao veću zaštitu naših rijeka, pogotovo kada je u pitanju nekontrolisana izgradnja mini hidroelektrana koje prave nenadoknadivu štetu našim rijekama.

Iz tog razloga, Aarhus centar u Bosni i Hercegovini je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputio pismo s upitom „Šta se dešava sa Nacrtom Zakona o vodama FBiH i da li možemo ubrzo očekivati novi tekst Zakona?“.

Dobili smo odgovor iz Ministarstva, koji prenosimo u cijelosti:

„Nacrt Zakona o vodama FBiH je povučen iz parlamentarne procedure iz razloga što predložene izmjene i dopune više nisu aktuelne te su uočeni određeni problemi u primjeni drugh članova koji nisu bili predmetom izmjena i dopuna ovog Nacrta, a koji je bio u parlamentarnoj proceduri. S obzirom da je Nacrt povučen iz parlamentarne procedure, ovo Ministarstvo tek treba da uradi Procjenu uticaja propisa nakon čega će biti odlučeno da li će se raditi na izradi novog zakona o vodama ili izmjenama i dopunama Zakona o vodama FBiH. S tim u vezi, nakon Što se steknu svi preduslovi za izradu navedenog, ovo Ministarstvo će Vas konsultirati kao jednu od zainteresiranih strana“.

Na odgovor je reagovala i izvršna direktorica Aarhus centra u BiH, Emina Veljović.

“Drago nam je da je nadležno Ministarstvo uvidjelo da je nužno revidirati tekst Nacrta Zakona, kao i da će naše komentare unutar Analize Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama FBiH koju smo dostavili, uzeti u obzir. Ali, smatramo da se treba uvažiti preporuka stručnjaka koje smo angažovali za pripremu Analize i koju su kazali da je ipak najbolje pristupiti izradi novog zakona o vodama.”

Podsjećamo, na Svjetski dan voda, 22. marta ove godine, Udruženje Aarhus centar u Bosni i Hercegovini je predstavio svoju stručnu analizu trenutnog Zakona o vodama, čiju izradu su vodili eminentni stručnjaci. Mišljenja smo, kao i naši parlamentarci koji su imali priliku pročitati Analizu, da se ona može smatrati vrhunskim resursom za razvoj novog zakona koji će osigurati adekvatnu zaštitu naših voda i ekosistema.

Aktuelni Zakon o vodama nije adekvatan za izazove s kojima se suočavamo u današnjem vremenu. Izgradnja mini hidroelektrana bez valjane regulative dovela je do ekološkog disbalansa i narušavanja vitalnih vodnih ekosistema. Zato još jednom naglašavamo važnost donošenja novog Zakona o vodama kako bismo zaštitili naše rijeke i ekosisteme od daljnjeg narušavanja, osigurali transparentnost i uključivanje javnosti u procese donošenja odluka o vodama, postavili strožije standarde i na kraju potpunu zabranu za izgradnju mini hidroelektrana kako bi se minimizirali negativni uticaji na okoliš, promovisali održivo upravljanje vodama, uzimajući u obzir potrebe sadašnjih i budućih generacija.

Zbog svega navedenog, još jednom pozivamo nadležne organe da što prije preduzmu korake ka usvajanju novog zakona koji će odražavati suštinske potrebe zaštite naših voda i očuvanja prirode u Bosni i Hercegovini, naavedeno je iz Aarhus centra u BiH.

Slični članci

Back to top button