DruštvoKonjicVijesti

Obavijest po javnim pozivima za dostavu projekata NVO i sportskih klubova iz Budžeta Grada Konjica za 2023. godinu

Komisija za provođenje postupka i odabir projekata po javnim pozivima za dostavu projektnih prijedloga za finansiranje projekata NVO i sportskih klubova iz Budžeta Grada Konjica za 2023 godinu pristupila je otvaranju pristiglih prijava i utvrđivanju ispunjavanja administrativno-tehničkih uslova propisanih javnim pozivom.

Predstavnici NVO i sportskih klubova koji nisu ispunili uslove za dodjelu sredstava imaju pravo Prigovora na listu pristiglih prijava u roku od 5 (pet) dana od dana objave ove obavijesti.

Prigovor se podnosi Komisiji za provođenje postupka i odabir projekata, putem protokola Gradske uprave Grada Konjica.  Tabele pristiglih prijava sa informacijama o ispunjenosti administrativno-tehničkih uslova za dodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO i sportskih klubova iz Budžeta Grada Konjica za 2023. godinu, možete pronaći na stranici Grada Konjica.

https://www.konjic.ba/ba/oglasi/1310-obavijest-po-javnim-pozivima-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-finansiranje-projekata-nvo-i-sportskih-klubova-iz-bud%C5%BEeta-grada-konjica-za-2023-godinu.html

Grad Konjic

Slični članci

Back to top button