BiHDruštvoNVOVijesti

DIJALOG EU, VLASTI I CIVILNOG DRUŠTVA: Ima nade za pozitivni pomak

“Danas je teško voditi udruženje ili fondaciju u Bosni i Hercegovini, jer je okruženje za rad nevladinog sektora dosta nepovoljno. Cijeli proces uređenja okruženja mora biti holistički, koji će uključivati sve aktere – od samih organizacija, vlasti na raznim nivoima, do međunarodne zajednice. U tom procesu, koji mora biti stavljen u kontekst kandidatskog statusa BiH, više političke podrške mora dati EU.” – izjavila je to danas gospođa Aida Daguda, predsjedavajuća Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama na sastanku u prostorijama Delegacije EU u Sarajevu.

Sastanak je organizovala Delegacija Evropske unije u BiH u vezi sa dosadašnjom implementacijom ključnog prioriteta broj 11. (Osigurati poticajno okruženje za civilno društvo, naročito poštivajući europske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja)  iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu  Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, te u vezi narednih koraka u svjetlu kandidatskog statusa BiH, kao i budućoj saradnji sa Delegacijom EU u BiH.

Osim članova i članica Savjetodavnog tijela, sastanku je prisustvovala tročlana delegacija ispred Ministarstva pravde BiH, na čelu sa gospodinom Nedžadom Salmanom, pomoćnikom ministra.

Na sastanku se govorilo o sadašnjoj situaciji u civilnom društvu, a bilo je riječi i o Odluci Vijeća ministara BiH kojom je potvrdilo interes za učešće u programu „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021-2027“, te dosadašnjim aktivnostima Ministarstva pravde na realizovanju Sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija. Gospodin Salman je naglasio da je u toku priprema za početak izrade Strategije za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u BiH, a ukazao je i na potrebu unapređenja rada platforme ekonsultacije.gov.ba i ukupnog kvaliteta konsultacija.

Ovaj sastanak u Delegaciji EU je ukazao da postoji novi pristup u odnosima vlasti i nevladinog sektora, jer su Ministarstvo pravde BiH i Savjetodavno tijelo VMBiH nastupili jedinstveno, sa prethodno usaglašenim stavovima, proaktivnim stavom, kao i sa konkretnim prijedlozima za naredne korake u procesu unapređenja okruženja za rad civilnog društva.

Na sastanku se razgovarali i o potrebi aktivnijeg uključivanja civilnog društa u proces pregovora o priključenju BiH Evropskoj uniji, po uzoru na modele učešća u sličnim procesima u susjednim zemljama. Predstavnice i predstavnici Delegacije EU su izrazili svoju bezrezervnu podršku planovima koji su predstavljeni i dali prijedlog za uspostavljanje redovnih sastanaka ove vrste, svaka tri mjeseca.

Objavi.ba

Slični članci

Back to top button