BiHVijesti

Vlada FBiH: Za izgradnju cesta 7.000.000 KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima

– Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta“ u iznosu od 7.000.000 KM, koji je utvrđen Budžetom FBiH za 2023. godinu. U okviru ovog programa bit će finansirano ukupno sedam projekata na području FBiH.

Za rekonstrukciju pristupne saobraćajnice na magistralnu cestu Stolac – Neum, planirano je 550.000 KM. Sredstva u iznosu od 600.000 KM predviđena su za sanaciju ulica Branilaca grada, ulice 1. Bataljona i dijela ulice Rasima Terzića u općini Gradačac. U istu svrhu planirano je 350.000 KM za pristupne ceste na magistralnom putu Neum – Stolac, te 500.000 KM za lokalne ceste Bukovica – Roško Polje na području općine Tomislavgrad.

Za izgradnju spojne ceste u zoni Bara na području Općine Čitluk, bit će izdvojeno 500.000 KM. Tri miliona KM planirano je za sanaciju lokalnih cesta Dobrič – Bile i Trn Belušine na području općine Široki Brijeg, te 1.500.000 KM za sanaciju regionalnih cesta u Posavskom kantonu. Navedeni iznosi namijenjeni su za izvođenje radova i nadzor.

Dio odobrenih sredstava za ove projekte nalazi se na posebnom računu za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora, dok će se ostatak osiguravati sukcesivno u skladu sa potrebama. Sredstva će se prenositi u tranšama na račun implementatora odobrenih projeketa, nakon što Federalnom ministarstvo prometa i komunikacija dostave dokaze o izvedenim radovima ili uslugama, odnosno potpisan ugovor i ovjeren račun za izvedene radove ili usluge.

O načinu utroška odobrenih sredstava bit će potpisani ugovori kojim će biti utvrđena međusobna prava i obaveze.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija, općine Stolac, Gradačac, Neum, Tomislavgrad, Čitluk i Široki Brijeg, te Vlada Posavskog kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Slični članci

Back to top button