DruštvoHercegovinaNVO

Poziv na kviz – Mladi za mlade u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta “Mladi za mlade u Bosni i Hercegovini” uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta, nevladina organizacija Global Analitika realizuje kviz sa pitanjima od značaja za mlade u Bosni i Hercegovini. Na osnovu izvršenog anketiranja, sadržaj kviza će se zasnivati na temi ljudskih prava, omladinskog aktivizma kao i poznavanja političkog sistema Bosne i Hercegovine.

Uzimajući u obzir rezultate istraživanja, veliki broj mladih smatra da ne razumije ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Većina mladih pokazuje želju za društvenim angažmanom, ali ne znaju kako započeti. Kviz je prilika da se kroz interaktivan način upoznaju sa navedenim temama koje nažalost nisu u fokusu formalnog obrazovanja.  

Obazirući se na stavove ispitanika, formalno obrazovanje kroz svoj okvir ne pruža priliku mladima da, koristeći se interaktivnim metodama steknu znanje o svojim pravima, te da ista primijene. Kviz je podijeljen u tri sekcije u zavisnosti od tematike pitanja.

Tokom realizacije navedene aktivnosti planiran je slobodan prostor za umrežavanje budućih aktivista. Nakon posljednjeg pitanja organizacioni tim će dodijeliti nagradu najboljim poznavaocima navedenih tema. Tokom odvijanja kviza predavači će učesnicima dodatno objasniti odgovore.

Spomenuta aktivnost će se održati na datum 9.12.2022. u 14:30h u prostorijama Američkog kutka u Mostaru.

Prijaviti se moguće putem socijalnih mreža Udruženja za društveno istraživanje Global Analitika.

Slični članci

Back to top button