BiHKonjicVijesti

Na današnji dan, prije 30 godina, formirana 7. brigada ”Suad Alić”

Na današnji dan, prije 30,godina, naređenjem Štaba vrhovne komande ARBiH formirana je 7. brigada ”Suad Alić” Konjic.

Brigadu su sačinjavale sljedeće jedinice:

  1. Bataljon (Konjički)-Konjic

2. Bataljon (Zupčanik)-Podorašac

3. Bataljon (Ljubinski) – Čelebići

4. Bataljon – Glavatičevo

5. Bataljon – Spiljani

13. 3. 1993. brigada je preimenovana u 43. brdsku brigadu Konjic, a od 22. februra 1995. godine brigada je promijenila naziv u 443. brdsku brigadu Konjic.

Brigada je rasformirana 22. aprila 1996. godine.

Brigada je imala 164 šehida, poginulih i umrlih boraca, a šest pripadnika ove jedinice dobilo je najviše ratno priznanje značku “Zlatni ljiljan”:

-Bajić Esad-posthuhmno;

-Gakić Senad-posthumno;

-Habibija Osman;

-Macić Hamed-posthumno;

-Pajić Alija-posthumno;

-Delić Salem;

Ratno priznanje “Srebreni štit” dobili su:

-Mustedanagić Ćamil-posthumno;

-Boloban Senad;

Komadanti brigade bili su:

-Cerovac Mithat

-Ramić Esad

-Pirkić Mitko

-Muratbegović Džahid

-Bešović Zaim

-Nišić Fikret

Jedinstvena organizacija boraca-branilaca Konjica

Slični članci

Back to top button