Na današnji dan, prije 30,godina, naređenjem Štaba vrhovne komande ARBiH formirana je 7. brigada ”Suad Alić” Konjic.

Brigadu su sačinjavale sljedeće jedinice:

  1. Bataljon (Konjički)-Konjic

2. Bataljon (Zupčanik)-Podorašac

3. Bataljon (Ljubinski) – Čelebići

4. Bataljon – Glavatičevo

5. Bataljon – Spiljani

13. 3. 1993. brigada je preimenovana u 43. brdsku brigadu Konjic, a od 22. februra 1995. godine brigada je promijenila naziv u 443. brdsku brigadu Konjic.

Brigada je rasformirana 22. aprila 1996. godine.

Brigada je imala 164 šehida, poginulih i umrlih boraca, a šest pripadnika ove jedinice dobilo je najviše ratno priznanje značku “Zlatni ljiljan”:

-Bajić Esad-posthuhmno;

-Gakić Senad-posthumno;

-Habibija Osman;

-Macić Hamed-posthumno;

-Pajić Alija-posthumno;

-Delić Salem;

Ratno priznanje “Srebreni štit” dobili su:

-Mustedanagić Ćamil-posthumno;

-Boloban Senad;

Komadanti brigade bili su:

-Cerovac Mithat

-Ramić Esad

-Pirkić Mitko

-Muratbegović Džahid

-Bešović Zaim

-Nišić Fikret

Jedinstvena organizacija boraca-branilaca Konjica

By nk 2