DruštvoHercegovinaKonjicNVOPolitikaVijesti

U Konjicu održana rasprava o procesu izrade teksta Strategije za mlade HNK

U Konjicu je održana javna rasprava o procesu izrade teksta Strategije za mlade HNK-a.

Strategija ima za cilj predstaviti rezultate istraživanja koji su se provodili u proteklom mjesecu na razini HNK na uzorku od 1.063 ispitanika uzrasta 15 do 30 godina.

Provedena anketa zatvorenog tipa ispitivala je stavove mladih kazao je Ivo Čarapina, član radne grupe za izradu Strategije za mlade, te dodao:

“Moramo vidjeti različit paket mjera, kako danas osigurati mladima veću kvalitetu života, da ostaju ovdje i da riješimo njihove probleme. Najveći problemi jesu: nezaposlenost, stambeno zbrinjavanje što je prisutnije u manjim općinama, a posebno u ruralnim dijelovima općina.”

konjic: održana javna rasprava o procesu izrade teksta strategije za mlade hnk
Konjic: Održana Javna rasprava o procesu izrade teksta strategije za mlade HNK

Vlada HNK je 26. 4. tekuće godine  donijela odluku o pristupanju izrade  Strategije za mlade. Obavezala je resorno kantonalno ministarstvo na formiranje radne grupe – kazala je Azemina Gubeljić, Stručna savjetnica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK te dodala:

“prof. dr Rašid Hadžović i uvaženi premijer prof. dr Nevenko Herceg su uvažili moju sugestiju, kao stručne savjetnice za mlade u kantonu, da upravo mladi budu involvirani u proces izrade strategije. Moramo nacrt strategije isporučiti Vladi najkasnije do 31.12. ove godine što znači da, do 20.12. moramo imati sve potrebne informacije.”

konjic: održana javna rasprava o procesu izrade teksta strategije za mlade hnk
Konjic: Održana Javna rasprava o procesu izrade teksta strategije za mlade HNK

Na današnjem događaju obratio se i gradonačelnik Konjica, Osman Ćatić, te poručio mladima da moraju biti proaktivni.

Cilj nam je da smo konstantno u komunikaciji sa mladim ljudima. Da što više slušamo vas, morate biti proaktivni, morate imati ideje, morate predlagati. Ono što je interesantno kada je u pitanju grad Konjic, mi imamo u skladu sa zakonom i budžet i projekt za mlade. Vijeće mladih je super uradilo ove aktivnosti, već je u pripremi prezentacija istraživanja odrađenih u saradnji sa Kultom”.

“Najveći problem koji sam danas primijetila je što smo imali malo vremena da se posvetimo istraživanju. Nadam se da će današnja rasprava biti dobar feedback predstavnicima vlasti i onima koji su radili na strategiji, da poboljšaju neke stvari koje su se danas pokazale kao manjkave” – kazala je za radiokonjic.ba Ilhana Špago, Predsjednica skupštine Vijeća mladih Konjic.

“Imamo relativno kratak rok, mi ćemo koliko nam vrijeme dozvoli uključiti se  da damo kvalitetne sugestije do kraja godine”- kazao je Haris Halihodžić, Udruženje građana “Pod istim suncem” Jablanica. – piše radiokonjic.ba

Slični članci

Back to top button