BiHDruštvoHercegovinaNVOVijesti

Multisektorska saradnja u borbi protiv trgovine ljudima od ključnog značaja

U periodu od 18. do 20. novembra 2022. godine održana je VII balkansko-jadranska regionalna konferencija Međunarodne policijske asocijacije (IPA), koju su zajednički organizovali IPA Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) i Grad Sarajevo.

Tema konferencije je bila krijumčarenje ljudi u pokretu/migranata i borba protiv trgovine ljudima na zapadno-balkanskoj ruti te aktuelni izazovi, trendovi i dobre prakse, kroz prizmu policijskih snaga. Konferenciji prisustvuju IPA delegacije s područja EU, zemalja regiona, kao i predstavnici agencija za provođenje zakona iz BiH, te predstavnici međunarodnih organizacija u BiH, predstavnici iz ambasada SAD-a, Francuske, Austrije, Nizozemske, Mađarske, predstavnika EU u BiH, članovi akademske zajednice, nevladinog sektora, medija i aktivista.

Konferencija je ukazala na snagu i važnost saradnje vladinog i nevladinog sektora o pitanjima migracija, te pokazala primjere dobre prakse, ali i naučene lekcije kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i iskustva država regiona i šire. Osim radnog dijela, konferencija je poslužila predstavnicima IPA iz regiona i BiH da razmotre buduće aktivnosti, dalje povezivanje IPA sekcija i njihovih članica, razgovarano je i o podršci novim IPA sekcijama, kao i budućim domaćinima balkansko-jadranske konferencije i drugih aktivnosti u okviru IPA-e. Na konferenciji su prisustvovali članovi IPA organizacija iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Rumunije, Njemačke, Kipra, Grčke, Bosne i Hercegovine i Albanije.

Otvaranje konferencije je održano prvog dana u prelijepom ambijentu Vijećnice grada Sarajeva, uz prigodne govore predstavnika IPA-e, ministra MUP-a KS, predstavnike vlasti KS, te koordinatorice GI-TOC za BiH.

Drugi i treći dan konferencija je imala radni karakter, koji se sastojao od tri panela, zatim obraćanje migranata i bilateralni susreti. Naziv prvog panela je bio „Institucionalni odgovor na trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata“, moderator panela je bio doc. dr. Safet Mušić, a panelisti su bili: gdin Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine; gdin Ahmed Mešić, Odjel za organizovani kriminal, šef odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima i član Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih imigracija; gdin Edin Šaćirović, kantonalni tužioc Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo; gđa Mirsada Poturković, članica kantonalnog koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Kantona Sarajevo; gdin Elvir Mraković, vodeći istražitelj, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i  Vojislav Dragović, potpredsjednik IPA Crne Gore i Načelnik Odsjeka za nadzor državne granice u MUP-u Crne Gore.

Drugi panel pod nazivom „Uloga nevladinog sektora u pružanju podrške osobama u pokretu, suprostavljanju trgovine ljudima i krijumčarenja migranata“, moderirala je gospođa Zlata Behram, a panelisti su bili: gđa Nerimana Rifatbegović, IOM Misija u Bosni i Hercegovini, Sub-Regional Project Manager, Western Balkan Joint Action Against Smuggling of Migrants and Trafficking in Human Beings (WBJAST); gdin Boris Topić, OSCE misija u Bosni I Hercegovini, National anti-trafficking officer, Rule of Law section, human dimension department; gđa Amela Efendić, Udruženje Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS; gdin Zoran Pelemiš, Udruženje Vaša Prava BiH, koordinator za pitanja borbe protiv trgovine ljudima; gđa Catherine Bauman, Child protection specialist, UNICEF misija u Bosni i Hercegovini; Odd Berner Malme, Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC), Senior advisor, IPA friend Norway.

Treći panel pod nazivom „Naučni i obrazovni izazovi i rezultati istraživanja fenomena trgovine ljudima i krijumčarenja migranata“, moderirao je gospodin Senad Pećanin, a panelisti su bili: doc. dr Nerma Halilović-Kibrić i Kenan Hodžić, viši asistent, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu; doc. dr. Marsela Bošnjić Fakultet Pravo i sigurnosne studije, Univerzitet CKM Mostar; Amer Kurtović, doktorant, International Burch univerzitet Sarajevo; Trpe Stojanovski, Senior advisor, Globalna Inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC).

Nakon toga uslijedila je tema „Obraćanje ljudi u pokretu – iskustva i poruke“, u sklopu čega su se obratili dvoje migranata, (iz Afganistana i Iraka), nakon čega su dobili najveći aplauz od učesnika konferencije i gostiju.

Treći dan konferencije je iskorišten za bilateralne sastanke i susrete učesnika konferencije i gostiju.

Prema mišljenju učesnika, gostiju i predstavnika medija, VII balkansko-jadranska regionalna konferencija sa temom „Krijumčarenje ljudi u pokretu/migranata i borba protiv trgovine ljudima na zapadno-balkanskoj ruti te aktuelni izazovi, trendovi i dobre prakse, kroz prizmu policijskih snaga“, je jedna od najuspješnije organizovanih i najkvalitetnijih međunarodnih stručnih konferencija u Bosni i Hercegovini u ovoj godini.

Takođe prema izjavama predstavnika Međunarodne asocijacije policacajaca u BiH (IPA BiH), ovom konferencijom u Sarajevu je dignuta stepenica više za budućeg organizatora balkansko-jadranske konferencije.

Prilikom razmjene poklona u znak zahvalnosti od strane IPA BiH, MUP-a Kantona Sarajevo i drugih IPA sekcija, pokloni su uručeni i tvorcima ideje i ujedno članovima organizacionog odbora konferencije, gospođi Almi Tabaković, gospodinu Aleksandru Grčiću, gospođi Anesi Agović i gospodinu Safetu Mušiću.

Slični članci

Back to top button