Nekategorisano

Načelnik PU Konjic, Mirsad Subašić, izabran za člana Policijskog odbora HNK

Na osnovu člana  16. stav (1) i člana 17. stav (3) Zakona o Vladi HNK i Zakona o policijskim službenicima HNK, na prijedlog komesara policije, uz saglasnost zamjenika komesara policije i  ministra unutrašnjih poslova HNK, Vlada HNK je na 187. Sjednici , održanoj 22. 11. 2022. godine donijela rješenje o imenovanju policijskog odbora HNK u sljedećem sastavu:

  1. Mirsad Subašić, glavni inspektor, član;
  2. Hasan Lerić, samostalni inspektor, zamjenik;
  3. Mario Zovko, samostalni inspektor, član;
  4. Vanja Ostojić, stručni savjetnik, član;
  5. Nermina Kodro – Hubana, državni službenik, zamjenik člana;

Mandat članova Policijskog odbora traje 2 godine, s  mogućnošću drugog uzastopnog mandata.

Policijski odbor nadležan je za obavljanje poslova propisanih članom 124. Zakona o policijskim službenicima HNK, tj. nadležan je kad su u pitanju žalbe, ali i druge odluke i radnje od strane Uprave policije, a koje se odnose na status policijskih službenika.

Slični članci

Back to top button