DruštvoKonjicNVOVijesti

U Konjicu održan okrugli sto: Rodno budžetiranje i njegova refleksija u zdravstvenoj zaštiti

UŽ Nera, foto_radiokonjic.ba

Danas je u Sali gradskog vijeća u Konjicu održan okrugli stol o temi „Rodno budžetiranje i njegova refleksija u zdravstvenoj zaštiti“ koji su realizovali Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena. – piše radiokonjic.ba

U saradnji sa udruženjem žena „Nera“ identificirani su problemi sa kojima se suočavaju žene na području grada Konjica. Na okruglom stolu održanom u Sali gradskog vijeća  u Konjicu prezentovana je trenutna situacija u kojoj se nalaze žene iz manjinskih i marginalizovanih grupa u BiH sa posebnim osvrtom na zdravstvenu zaštitu i preporuke za djelovanje u Konjicu.

„Prilikom izgradnje kapaciteta Udruženja žena „Nera“ iz Konjica mapirale smo tri problema na kojima smo dugoročno radile, a to su: zdravstveni sistem, ekonomsko osnaživanje žena i institucionalna podrška. Ono što su članice Udruženja žena „Nera“ prepoznale jeste da im je neophodan centar za žene koji bi bio sastavni dio njihovog udruženja  gdje bi one uspjele da pružaju kapacitete, resurse i edukacije marginalizovanim ženama, ali informacije kako i na koji način mogu da obezbijede veću zastupljenost žena u BH društvu, te kako žene, generalno, mogu da ostvare određena prava. Sam proces traje od početka 2022. godine, a u kontekstu zdravstvene zaštite prepoznati su određeni problemi“ – kazala je za radiokonjic.ba Denija Hidić u ime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena.

Veliku podršku u realizaciji projekta im je pružila dr. Lejla Nuhanović Gakić.

“Meni je zadovoljstvo što sam imala tu čast, da kroz Gradsko vijeće kao vijećnica, predložim inicijativu koju je zapravo iniciralo Udruženje žena “NERA”. One imaju sjajne ideje. Ovo je itekako bilo potrebno ženama Grada Konjica ali i onima koji gravitiraju ka Konjicu u poboljšanju usluga koje pružaju Dom Zdravlja i Opća bolnica Konjic. Drago mi je da su mene odabrale kao saradnicu i zadovoljstvo mi je sa njima sarađivati” – kazala je dr. Lejla Nuhanović Gakić.

“Osnovni i primarni zakon o socijalnoj zaštiti jeste Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Ono što je definisano jesu  samo korisnici i prava koja mogu ostvariti, međutim kada su rodne uloge i socijalna zaštita u pitanju nemamo razlika. Kada su u pitanju porodiljske naknade ukoliko to majka ne može ostvariti, može otac, “ – kazala je Nadira Đapo, direktorica Centra za socijalni rad Konjic, te dodala:

“Jako je bitna podrška nevladinih organizacija i za svaku pohvalu je inicijativa koja je pokrenuta ove godine i nadamo se da će biti realizovana. Ono što je cilj Centra za socijalni rad  u Konjicu jeste izrada memoranduma o saradnji sa Udruženjem žena “Nera”, to će biti jedan od novih vidova institucionalne podrške našim kategorijama.“

Elvedina Alić, predsjednica Udruženja žena “Nera” je istaknula da je ovaj vid podrške ženama u saradnji sa institucijama dugoročan, održiv i važan jer ostavlja trag u zajednici.

“Udruženje je kroz ovaj projekat poraslo, postalo svjesno svoje snage i odlučnije da djelujemo više kroz institucije. Krajnji cilj projekta jeste stvaranje dimenzije zajedništva između nevladinog sektora i institucija” – zaključila je Alić.

Slični članci

Back to top button