DruštvoHercegovinaKonjicVijesti

KONJIC Hraniteljske porodice djeci pružaju sigurno okruženje za rast i razvoj

Nadira Đapo, foto: radiokonjic.ba

U FBiH je od 2017. godine u primjeni Zakon o hraniteljstvu koji je omogućio smještaj djece, koja su privremeno ili trajno lišena roditeljskog staranja, kod hraniteljskih porodica, kako bi se doprinijelo boljoj zaštiti, rastu i razvoju djeteta u porodičnom okruženju. – piše radiokonjic.ba.

Nadira Đapo, direktorica Centra za socijalni rad u Konjicu kazala je da je prema Zakonu definisano nekoliko vrsta hraniteljskih porodica u koje se mogu smjestiti djeca.

“Kada je u pitanju hraniteljstvo ono može biti tradicionalno, specijalizovano, hitno i povremeno. Tradicionalnim hraniteljstvom se pružaju usluge zaštite djeteta i mlađeg punoljetnog lica, bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, čiji psiho-fizički razvoj i nivo funkcionisanja ne odstupaju značajno od razvoja i odrastanja djeteta iste životne dobi, dok se specijalizovano hraniteljstvo odnosi na djecu koja imaju poteškoća u rastu i razvoju. Ono što je jako bitno jeste ovo hitno hraniteljstvo, gdje često imamo djecu koja po samom rođenju nisu prihvaćena od strane roditelja i tada se odmah mora raditi na smještaju djeteta u ustanove socijalne zaštite. Ovaj vid hraniteljstva smatramo jako bitnim, jer postporođajni period je bitan za osnaživanje i rad sa majkom da bi dijete bilo vraćeno u biološku porodicu”-pojasnila je Đapo.

Svaka porodica može postati hraniteljska ukoliko ispunjava uslove koji su propisani Zakonom o hraniteljstvu.

“Svi oni koju su psiho-fizički zdravi i ispunjavaju uslove koji su definisani Zakonom o hraniteljstvu podnose zahtjev nadležnim centrima za socijalni rad i onda se upućuju na daljnu procederu. Kandidati prolaze obuku procjene od strane stručnih trenera za hraniteljstvo koji su evidentirani na stranici resornog federelanog ministarstva, a po završetku obuke, centri za socijalni rad dobijaju mišljenje trenera da li određena porodica ispunjava uslove za prihvat djeteta na hraniteljski smještaj. Poslije toga centar izdaje rješenje i porodica je od tada na raspologanju svim centrima za socijalni rad s područja Federacije i nalazi se na listi Federlanog ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite kao potencijalni hranitelji”-kazala je direktorica Centra za socijalni u Konjicu.

Na području Grada Konjica trenutno postoje tri hraniteljske porodice.

“U dvije hraniteljske porodice je smješteno troje djece, a u treću porodicu proces smještaja je u toku, dok je jedno dijete s područja Grada Konjica smješteno u hraniteljsku porodicu u drugom kantonu. Znači ukupno imamo petero djece koji su smješteni u hraniteljske porodice”-navela je Đapo, dodavši da je Zakonom definisana i visina mjesečne nakande za hraniteljsku porodica i hranjenika.

“Naknada za hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu iznosi 149 KM, a za hraniteljsku porodicu 298,80 KM, dok je naknada za spcijalizovano hraniteljstvo za hranjenika 288 KM, a za porodicu 480 KM”-istaknula je Nadira Đapo, direktorica Centra za socijani rad u Konjicu.

Sugrađanka Kada Bubalo, jedna je od hraniteljskih porodica u Konjicu. Ona brine o dvoje unučadi, djačaku od 10 i djevojčici od 7 godina, jer je izostala roditeljska briga.

“Djecu sam preuzela kao bebe. Oni su ostavljeni, zanemareni, i ja sam njihovo sve. Oni nisu ni gladni, ni žedni, imaju sve kao i druga djeca. Imaju kontakt sa majkom, ali sa ocem nemaju, nikada im se nije javio. Ja njih ne bih nikome dala, niti bi oni otišli od mene. Srce me boli za njima, jer imaju majku, babu, a kao da nemaju”-ispričala nam je Kada, koja s velikom ljubavlju brine o svoje dvoje unučadi.

Procjenjuje se da trenutno u FBiH ima oko 300 hranitelsjkih porodica i oko 250 smještene djece, koji su dobili priliku da u ljepšem i boljem okruženju odrastaju i školuju se, okruženi ljudima koji su spremni da im pomognu u životu.

Slični članci

Back to top button