HercegovinaVijesti

VLADA HNK: IMENOVAN POLICIJSKI ODBOR MUP-A HNK-A

Na danas održanoj 187. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Policijskog odbora koji je nadležan kada su u pitanju žalbe, ali i druge odluke i radnje od strane Uprave policije, a koje se odnose na status policijskih službenika. Također, dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem u radni odnos 20 namještenika i 5 državnih službenika za radna mjesta koja su ostala upražnjena zbog prestanka radnog odnosa radi smrti zaposlenika ili odlaska u penziju.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojila Izvještaj Službe za zapošljavanje HNK-a o utrošenim novčanim sredstvima za isplatu jednokratne novčane pomoći nezaposlenim licima. Tokom rasprave istaknuto je kako je za tu namjenu, Odlukom Vlade od 22. augusta 2022. godine, odobren utrošak od 2.722.500,00 KM. Budući da je, prema Izvještaju Službe, za tu namjenu preostalo još 642.300,00 KM, Vlada je Službi za zapošljavanje odobrila da licima koja su ostvarila pravo na novčanu pomoć a nisu dostavila ispravan broj tekućeg računa, odnosno onima koja su se nalazila na evidenciji Službe na dan 1. jula 2022. godine a nisu podnijela zahtjev za isplatu, rok za naknadnu prijavu produži do 31. decembra tekuće godine.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je razmotrila Prednacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i pristigle primjedbe i prijedloge lokalnih zajednica i drugih dionika obrazovnog sistema te zadužila resorno ministarstvo da, na osnovu provedene rasprave, za jednu od predstojećih sjednica, pripremi Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK-a i Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine. Istaknuto je kako se sve budžetske obaveze izvršavaju uredno i na vrijeme, što potvrđuje realno planiranje Budžeta za 2022. godinu.

Vlada je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obaveznoga zdravstvenog osiguranja HNK-a radi usaglašavanja cijena lijekova te dopune Pozitivne liste lijekova sa zaštićenim imenima u okviru generičkog naziva, oblika i jačine.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je danas usvojila Odluku kojom je dala saglasnost za raspisivanje Javnoga poziva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama djece boraca u iznosu od 340.000,00 KM.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, usvojila Odluku o produženju važenja godišnjeg ugovora o izvođenju radova zimskog održavanja regionalnih i priključnih cesta u Kantonu. Također je usvojila Odluku o odobravanju implementacije dijela Plana i programa Ministarstva saobraćaja i veza – Uprave za ceste u iznosu od 1.235.540,48 KM, koja će omogućiti da se, zajedno sa jedinicama lokalne samouprave i Federalnim ministarstvom raseljenih lica i izbjeglica, završi dio planiranih projekata održavanja, rekonstrukcije i modernizacije putne mreže. Vlada je usvojila Odluku kojom je dala saglasnost za zaključenje Ugovora između Federalnoga ministarstva raseljenih lica i izbjeglica, Ministarstva saobraćaja i veza – Uprave za ceste i AMITEA d.o.o. Mostar za asfaltiranje lokalnih cesta u naseljenom mjestu Domanovići-Grad Čapljina i za asfaltiranje lokalnih cesta u Gradu Stocu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je usvojila Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva u HNK-u za period 2023.-2027. Budući da su Vlada i Skupština ranije usvojili Strategiju razvoja HNK-a za period 2021.-2027. koja je multidisciplinarni i multisektorski krovni dokument, a čija je namjena usmjeravati cjelokupni razvoj HNK-a, potreba za pokretanjem sektorskih strategija logičan je slijed. Iz tog je razloga resorno ministarstvo pristupilo izradi Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva u HNK-u.

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je dala saglasnost kojom se odobravaju potrebna sredstva za okončanje Projekta CUHaCHA koji ima za cilj očuvati zajedničko nasljeđe projektom obuhvaćenoga područja.

Vlada je dala saglasnost Kabinetu predsjednika Vlade da aplicira na MED projekat – Mediteranske izvrsne destinacije zelenoga turizma te, ukoliko projekat bude odobren, provede aktivnosti na njegovoj implementaciji.

Uz nabrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

Vlada HNK/Novikonjic.ba

Slični članci

Back to top button