Novi Konjic

Usvojen izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK

Na današnjoj, 124. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o usvajanju Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu u iznosu 1.237.054,94 KM koja će biti utrošena za finansiranje hitnih i preventivnih mjera, sanaciju posljedica, opremanje struktura civilne zaštite, obuku i vježbe, provođenje mjera zaštite i spašavanja, nabavku vatrogasne opreme i tehničkih sredstava, stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca i pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima za nabavku vatrogasne opreme i tehničkih sredstava.

Vlada je, takođe, usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za vrijeme trajanja nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa na području HNK. Istaknuto je kako je u cilju praćenja stanja i preduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane novim koronavirusom uz svakodnevni rad Kantonalnog stožera civilne zaštite osnovano i Koordinaciono tijelo Vlade i Kantonalnog štaba kojim je rukovodio premijer Vlade, a koje je razmatralo, predlagalo, te u dogovoru sa Kantonalnim štabom donosilo mjere i usvajalo odluke u cilju zaustavljanja širenja koronavirusa. Javnost je o radu ovoga tijela, Štaba civilne zaštite i svih drugih sudionika uključenih u ove aktivnosti svakodnevno – na press konferencijama – informisana o svim koracima preduzimanim u cilju zaštite i očuvanja zdravlja građana HNK.

Jednoglasno je konstovano kako je Koordinaciono tijelo Vlade uspješno upravljalo svim postupcima u borbi s koronavirusom, a najbolja potvrda tog rada su ostvareni rezultati. Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite bit će upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada nije razmatrala Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNK nego je usvojila Zaključak kojim je zadužila Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK da u roku od tri mjeseca pripremi novi Prijedlog ovog zakona, provede javnu raspravu s jedinicama lokalne samouprave kao da i u tu proceduru obavezno uključi i zatraži stručna očitovanja svih nadležnih ministarstva u Vladi HNK.

Vlada je usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNK kojim se očekuje bolje upravljanje biološkim resursima: ribama, rakovima i drugim vodenim organizmima, njihova zaštita, očuvanje i unapređenje u ribolovnim vodama, zatim reprodukcija, uzgoj i selekcija riba i drugih vodenih organizama u objektima za akvakulturu, kao i da se poslovi očuvanja bioloških resursa obavljaju efikasno i transparentno uz stalnu kontrolu i monitoring.

Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva privrede o provođenju projekta ”Bolji pristup razvoju: klasteri i konkurentnost – umrežavanje Jadranske regije”- BACAR, koji je za cilj imao jačanje institucionalne infrastrukture i usluga sektora malih i srednjih preduzeća u cilju jačanja konkurentnosti, kroz uspostavu klaster pristupa u sektorima kreativne industrije, turizma i lokalne hrane. Među najznačajnijim aktivnostima jeste otvaranje Centra za podršku klasterima, smještenog u prostoru nekadašnjeg Doma kulture na Buni.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, donijela više odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije u općinama Čitluk, Stolac i Rama.

Vlada je donijela Odluku o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2020. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta s pozicije: ”Ostali izdaci za kulturu” u iznosu 275.000,00 KM i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2020. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta s pozicije ”Ostali izdaci za sport + uspješnim pojedincima” u iznosu 297.000,00KM. Novčana sredstva bit će utrošena putem Javnog poziva s definisanim kriterijima.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za HNK, u kojem je, između ostalog, istaknuto kako Koordinaciono tijelo aktivno radi na izradi dvogodišnjeg Programa mjera za prevenciju i postupanje u borbi protiv nasilja u porodici. Programom je predviđeno potpisivanje protokola s jedinicama lokalne samouprave u HNK u koji će biti uključene sve relevantne institucije za ovu oblast.

Vlada je usvojila i Izvještaj o planu i realizaciji proljetne sjetve za 2020. godinu. Ukupna realizovana sjetvena površina veća je od planirane što se može pripisati povećanom potrebom za samodostatnosti domaće proizvodnje u uslovima pandemije uzrokovane koronavirusom.

(Novikonjic.ba)

SAZNAJEMO: Transparentno objavljen spisak novoprimljenih radnika u PD IGMAN Konjic

PD Igman Konjic transparentno je objavio spisak novoprimljenih radnika po posljednjem javnom konkursu.


 

 

 

Novikonjic.ba

Džumhur dobija status vrhunskog sportiste

Nerfid Džumhur, otac najuspješnijeg tenisera u BiH Damira Džumhura, razgovarao je sa ministricom civilnih poslova BiH Ankicom Gudeljević o temama koje se odnose na Damirov status u BiH, tretmanu institucija države u pogledu njegovog proglašenja vrhunskim sportistom, podršci države za sudjelovanje na turnirima i drugim bitnim temama koje se odnose na rad tog sportiste.

Mirnes Jahić: Ambicije u novoj sezoni titula prvaka i osvojiti Kup HNK

Mirnes Jahić, 19 - godišnji fudbaler Klisa iz Buturović Polja najmlađi je prvotimac hercegovačkog Hofenheima.

Obavijest Srpske pravoslavne Crkve Općine Konjic


 Novikonjic.ba

FOTO-POHVALA: Uređena staza u Puhalima

JKP "Standard" Konjic u koordinaciji sa MZ Centar, podružnica Gornje Polje uredili su stazu u Puhalima i omogućili nesmetano i sigurno kretanje prolaznika.

Novikonjic.ba

AK PACE: Uspješno završen Summer Virtual Fest

Konjic je bogatiji za još jedan sportski događaj, a ekipa iz AK Pace je dobila nove bodove na sportskoj sceni i nove finišere.

Organizovane radne akcije na čak tri kupališta na rijeci Neretvici

Proteklih dana organizovane su radne akcije na čak tri kupališta na rijeci Neretvici.

Održan prvi BH Art Forum

Juče je završio prvi BiH Art Forum, koji se održao Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Počela sa radom web stranica za promociju turističkih potencijala općine Konjic

Agencija za ekonomski razvoj ”PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je tokom 2019. godine radila na prikupljanju, obradi i kreiranju sadržaja, kako tekstualnih, tako i grafičkih koji su sastavni dio web stranice za promociju turističkih potencijala općine Konjic.

Stranica 1 od 663