BPS Sefer Halilović Konjic održao je 27. marta sastanak Izvršnog odbora kojem su prisustvovali brojni članovi i članice u kancelariji stranke.

Općinsko vijeće Konjica na 9. sjednici održanoj 22. marta usvojilo je budžet za 2018. godinu u iznosu od 18.080.417,00 konvertabilnih maraka.

"Na devetoj radnoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 22. 3. 2018. godine, vijećnici BPS-Sefer Halilović u OV Konjic profesori Benjamin Zerem i Adnan Džumhur, uzeli su aktivno i zapaženo učešće u nekoliko veoma važnih tačaka dnevnog reda.

Omiljeni konjički profesori, Adnan Džumhur i Benjamin Zerem, neumorni vijećnici OV Konjic, koji dolaze iz BPS-a ovog vikenda otvorili su sezonu skijanja na Bjelašnici.

Agilni predsjednik Kluba vijećnika BPS Sefer Halilović Konjic, Zerem Benjamin na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća (OV) ukazao je na loše vođenje zapisnika sjednica sa stavom da će biti suzdržani.

Na trećoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 30.03.2017. godine, vijećnici BPS-Sefer Halilović Konjic, Benjamin Zerem i Adnan Džumhur uzeli su aktivno učešće u radu vijeća kroz viječnićka pitanja, prijedloge i inicijative:

Na prvoj radnoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 29.12.2016. godine, Zerem Benjamin, vijećnik BPS-Sefer Halilović Konjic, uzeo je aktivno učešće po slijedećim tačkama dnevnog reda:

U okviru tačke 2. dnevnog reda (Izvršenje budžeta Općine Konjic za period I-IX 2016.godine), uputio je pitanja:

1.) Zašto nije izvršeno ¾ budžeta, kada je prošlo ¾ fiskalne godine? Da li je u pitanju loše planiranje prihoda ili namjerno „prenapuhavanje“ budžeta?

2.) Zašto se planiraju veliki grantovi u milionskim iznosima iz inostranstva, te sa nivoa Države, Federacije i Kantona, kada se ili ne realizuju nikako ili u vrlo malim iznosima?

3.) Zašto je za MZ od planiranih 100.000,00 KM uplaćeno samo cca 15%?

4.) Podsticaj poljoprivredne proizvodnje, te poljoprivredni sajam su pomognuti sa samo 20% do 30% od planiranih budžetskih sredstava za ovu budžetsku stavku?

5.) Po kojem kriteriju su kapitalni grantovi od planiranih 7.704.431,00 KM raspoređeni za realizaciju (index realizacije svega 20%)?

U okviru tačke 7. dnevnog reda postavljeno je pitanje:

Šta sadrži anex 6. Ugovora o koncesiji za izgradnju MHE „Veliki duboki potok“ na slivu rijeke Trešanica, kojim dajemo ovlaštenje načelniku općine na potpis, jer pomenuti aneks nije dostavljen u prilogu odluke, odnosno u materijalima općinskim vijećnicima?

U okviru tačke 13. dnevnog reda konstatovane su nelogičnosti da se izvještaji o radu JU „Gradska apoteka“ Konjic i UO iste ustanove usvajaju za 2015. godinu, pa se pitamo zašto to nije urađeno 8-9 mjeseci ranije i ko je za to odgovoran?

Općinski odbor BPS- Sefer Halilović Konjic/novikonjic.ba

Sinoć su uz prisustvo velikog broja građana, održani predizborni skupovi BPS-a u Hadžićima i Konjicu gdje BPS ima kandidate za načelnike općina Muharema Fišu i Nazifa Nikšića, saopćeno je iz BPS-ovog Sekora za komunikacije.