Na prvoj radnoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 29.12.2016. godine, Adnan Džumhur, vijećnik BPS-Sefer Halilović Konjic, aktivno je diskutovao po slijedećim tačkama dnevnog reda:

Vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak na prvoj redovnoj sjednici OV Konjic postavio je sljedeće pitanje:

" U skladu sa Statutom Općine Konjic i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća (član 7.), na Prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic postavljam vijećničko pitanje:

Da li je Statutom ili nekim drugim propisom određeno do kojeg iznosa novčanih sredstava, načelnik može samostalno raspolagati i donositi odluke o raspodjeli i korištenju sredstava općine? Ako je određeno do kojeg iznosa?
Da li je bilo kojim propisom određen redoslijed i prioriteti prilikom raspolaganja budžetskim sredstvima u cilju realizacije budžetskih rashoda ili to radinačelnik po svom nahođenju? "

Vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak na prvoj redovnoj sjednici OV Konjic podnio je inicijativu za izmjenu Poslovnika o radu OV Konjic sa sljedećim sadržajem:

" U skladu sa Statutom Općine Konjic i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, podnosim inicijativu za izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća Konjic.

Član 59. (1) Poziv na sjednicu OV upućuje se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice vijećnicima, općinskom načelniku, rukovodiocima općinskih službi i ostalim učesnicima u sjednici, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.


Član 59. (1) dopunjava se i glasi: Poziv na sjednicu OV upućuje se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice vijećnicima, općinskom načelniku, rukovodiocima općinskih službi i ostalim učesnicima u sjednici, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.Materijali za sjednicu dostavljaju se u printanoj i elektronskoj formi.

Obrazloženje:

S obzirom da se materijali za sjednice općinskog vijeća (koji su prethodno pripremani i obrađivani na računarima) dostavljaju u printanoj formi, s ciljem efikasnije pripreme za sjednice, potrebno je izmjeniti član 59. Poslovnika o radu OV kako bi Stručna služba OV imala obavezu zajedno sa printanom formom slati materijale i u elektronskoj. Dostavljanje materijala i u elektronskoj formi značilo bi dostupnost istih 24h (na mobilnim telefonima i e-mailu) svakom vijećniku."

Vijećnik SBB-a u OV Konjic Senid Balić postavio je vijećnićko pitanje na prvoj redovnoj sjednici OV Konjic sljedećeg sadržaja:

" U skladu sa Statutom Općine Konjic i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća (član 7.), na Prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic postavljam vijećničko pitanje:

  • Tražim da mi se dostavi izvršenje budžeta za 2016 i nacrt budžeta za 2017 po analitičkim i subanalitičkim kontima.
  • Kakve pravne posljedice proizlaze zbog ne usvajanja određenog izvještaja javnih preduzeće i ustanova iz nadležnosti vijeća(izvještaja o radu s finansijski pokazateljima, izvještaja upravnog odbora…)? "