Nadzornom odboru RTV Konjic d.o.o. Konjic na jučer održanoj sjednici OV Konjic data je saglasnost da se za vršiteljicu dužnosti direktora RTV Konjic imenuje Amila Habibija do okončanja konkursne procedure imenovanja novog direktora, a najduže šest mjeseci.

Na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 25. aprila usvojena je odluka o imenovanju Uredničkog vijeća RTV d.o.o. Konjic.