Sve je veći broj stočarskih subjekata u našoj zemlji koji su u stalnoj potrazi za kvalitetnom hranom za životinje na svojim farmama. Svjesni su značaja pravilne ishrane i njege stoke jer sve to u konačnici doprinosi tome da potrošači na svojim trpezama imaju zdav i kvalitetan mesni obrok.

Svima nama veoma dobro je poznata izreka ”Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje”.

Poznato je da su bh. građani veliki gurmani, da vole hranu i da joj posvećuju veliku pažnju prilikom spremanja, ali i konzumiranja.

Veliki je broj farmera koji su upotrebom računara i različitih softvera upoznali prednosti savremene tehnologije i tako postali konkurentniji na tržištu.

Zdravlje ulazi na usta, stara je poslovica. Globalizacija, ali i težnja za lakšom i bržom zaradom,sve više proširuje tržište, pa je hrane sumnjivog porijekla jako mnogo. Na taj način povećava se rizik da ono što unosimo putem našeg probavnog trakta nije baš najzdravije.

Krenimo od geografije. Bosna i Hercegovina, divna zemlja na brdovitome balkanu, svojom geografskom konfiguracijom uvjetuje da se poljoprivreda i stočarstvo nameću kao najpotentnija grana privrede. Za zemlju planina, brda i šuma veliki bi gubitak bio zanemarivati prirodna bogatstva, posebno ako u obzir uzmemo podatak da u BiH 61 posto stanovništva živi na selu.

Stočnom hranom bavi se čitava jedna nauka, iako se na površini čini da je prehrana životinja iznimno komotan posao.