Predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Lejla Ćatić i predsjednik Grupacije za preradu drveta i papira Udruženja poslodavaca FBiH Ramiz Grapkić potpisali su danas u Sarajevu Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH.