15. Oktobar se obilježava kao Svjetski dan slijepih i slabovidnih osoba ili poznatiji kao Dan bijelog štapa.